Header image
 hodnocení klíčových kompetencí a dovedností studentů 
  
 

Hodnocení žáků
   Hodnocení učebního stylu a výkonnosti jednotlivých žáků v následujících osmi oblastech. Oblasti vycházejí z klíčových kompetencí. Hodnocení je založeno na čtyřstupňové škále:
    1. vynikající,
    2. dobré,
    3. dostačující,
    4. nevyhovující.
   Možné je i ohodnocení desetinným číslem, např. 1,5 bude znamenat, že žák nemůže být ohodnocen jako vynikající, ale hodnocení dobré je příliš přísné. Jednotlivé stupně v každé oblasti jsou stručně charakterizovány. K ohodnocení příslušnou známkou není nezbytné, aby žák vyhovoval všem podmínkám v dané charakteristice, jde spíše o vodítko. Je možné, že žádnou z charakteristik nebude možné pro konkrétního žáka použít. Pak do příslušného okénka zvolte „X". Ihned se vám objeví editační pole, kam zapište vysvětlení do 120 znaků. Takových nehodnocení by mělo být minimum, nejlépe žádné.

   Podrobné informace naleznete zde.


DALŠÍ ODKAZY
kk  
 
 
© 2008-2021 Ing. Blanka Sadovská