Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Ekoškola

:

Způsob použití této knihovny

Ekoškola
Jak používat tuto wikiknihovnu
Tuto wikiknihovnu můžete použít ke sdílení znalostí, záznamu pracovních debat, týmové spolupráci na návrhu, vytvoření podrobných pokynů, vytvoření encyklopedie znalostí či pouhému zápisu denních informací ve snadno přístupném a upravitelném formátu.

Úpravy stránek
Chcete-li upravit tuto stránku, klikněte na ikonu Upravit stránku v horní části stránky. Všechny dostupné příkazy zobrazíte kliknutím na kartu Stránka. Během úprav můžete na stránce zadávat text nebo vkládat tabulky či obrázky. Chcete-li úpravy ukončit, klikněte v horní části stránky na tlačítko Uložit. Pokud stránku během úprav opustíte, budete vyzváni k uložení změn.

Vytváření odkazů wikiwebu
Chcete-li v této knihovně wikiwebu vytvořit odkaz na jinou stránku, zadejte název dané stránky do hranatých závorek. Zadáte-li [[, wikiweb navrhne názvy stránek začínající znaky, které jste zadali. Jednu z těchto stránek můžete vybrat pomocí kláves se šipkami či myši nebo můžete zadat nový název. Pokud zadáte nový název, vytvoří se odkaz na stránku, která nebyla dosud vytvořena. Odkazy lze ukončit zadáním znaků ]]. Pokud vytváříte odkaz na stránku v podsložce nebo na položku v jiném seznamu, můžete stisknutím klávesy Tab přidat vybranou navrhovanou položku do odkazu bez jeho uzavření.

Můžete vytvořit odkaz na mnoho objektů ve službě SharePoint, nikoli pouze na stránky. Zde jsou uvedeny příklady odkazů:
[[Psi]]: Odkaz na stránku s názvem Psi ve stejné složce
[[Zvířata/Psi]]: Odkaz na stránku s názvem Psi v podsložce Zvířata
[[Seznam:Oznámení/Uvítání]]: Odkaz na položku s názvem Uvítání v seznamu Oznámení na tomto webu

Chcete-li vytvořit odkaz na stránku tak, aby se v odkazu zobrazil jiný text než název dané stránky, zadejte za názvem stránky znak svislé čáry (|) a pak zadejte text, který se má zobrazit. Zadáte-li například text [[Doma|Domovská stránka]], vytvoříte odkaz nazvaný Domovská stránka, který odkazuje na stránku s názvem Doma.

Chcete-li zobrazit levou nebo pravou hranatou závorku, aniž byste vytvořili odkaz, zadejte před závorku zpětné lomítko, například \[[ nebo \]].

Vytváření stránek
Existují dva hlavní způsoby vytvoření nové stránky ve wikiknihovně:
  1. Vytvořte odkaz na neexistující stránku a poté kliknutím na tento odkaz vytvořte stránku:
    Jde o doporučený způsob vytváření stránek, jelikož je snazší novou stránku najít, když na ni již odkazuje jiná stránka. Odkazy na neexistující stránky jsou označené přerušovaným podtržením.

  2. Vytvořte stránku, která není propojená s žádnou jinou stránkou:
    V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nová stránka. Budete vyzváni k zadání názvu a poté v aktuální wikiknihovně vytvoříte stránku.

Správa wikiknihovny
Stránky ve wikiknihovně můžete spravovat kliknutím na položku Zobrazit všechny stránky na kartě Stránka na libovolné stránce v knihovně.

Obnovení stránky
Potřebujete-li obnovit předchozí verzi stránky, klikněte na položku Předchozí verze na kartě Stránka v horní části stránky. Kliknutím na kteroukoli z verzí na panelu Snadné spuštění můžete stránku zobrazit v podobě, jakou měla k danému datu. Chcete-li určitou verzi obnovit, vyberte ji a na panelu nástrojů klikněte na možnost Obnovit tuto verzi.

Zobrazení příchozích odkazů
Kliknutím na odkaz Příchozí odkazy v horní části stránky můžete zobrazit stránky odkazující na aktuální stránku. Tímto způsobem lze zobrazit všechny stránky odkazující na tuto stránku.


Další informace o použití wikiknihoven založených na službě Microsoft SharePoint Foundation naleznete v nápovědě na libovolné stránce služby Microsoft SharePoint Foundation.