Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Preventivní kurz kvinty na Vápenkách

Preventivní kurz kvinty na Vápenkách

Ve středu 5. října jsme vyrazili do malebné osady Vápenky. Cesta proběhla poklidně, bez jakékoliv újmy na zdraví, po ubytování a obědě začala ta pravá zábava. Seznámili jsme se s instruktory: „Fizim“, Kubou a Aničkou. Hráli jsme spoustu zábavných her, při kterých jsme upevnili naše dobré vztahy a naučili se lépe spolupracovat. Nacvičili jsme scénky, povídali si, lépe se poznali. Celé tři dny se nesly v přátelském duchu a odjezd byl velmi dojemný a emotivní, protože se nám nikomu nechtělo domů.

Více...

Veletrh vzdělávání v Hodoníně

Veletrh vzdělávání v Hodoníně

Ve středu 5.10. a ve čtvrtek 6.10. proběhl v Kulturním domě v Hodoníně již XXVI. veletrh vzdělávání. Purkyňovo gymnázium, Strážnice prezentovalo jako každoročně možnosti studia 4letého a 8letého oboru. Veletrh navštívilo celkem 1626 žáků a 367 rodičů.

Více...

Adaptační kurz 1.A

Adaptační kurz 1.A

Ve dnech 3. - 5. 10. se třída 1.A zúčastnila adaptačního kurzu v rekreačním středisku Vápenky, pořádaného za účelem seznámení a sblížení žáků a jejich třídní profesorky. Bohatý program, který nám vymysleli a zrealizovali úžasní instruktoři z organizace Atmosféra, byl nabitý aktivitami, které byly zaměřené na rozvoj komunikace, týmové práce, domluvy a spolupráce třídního kolektivu, ale taky nám ukázaly, že je občas nutno vymyslet kompromis nebo ustoupit ve prospěch celé skupiny. Po čas celého adaptačního kurzu vládla i přes zamračené počasí dobrá nálada a přátelská atmosféra, která teď nadále přetrvává i ve školních lavicích. Kurz se po všech stránkách velmi vydařil a věřím, že je pouze hezkým začátkem pro následující roky, které spolu jako třída strávíme. Za 1.A Eliška Petrželková

Více...

Přednáška zástupců Policie ČR a Armády ČR

Přednáška zástupců Policie ČR a Armády ČR

V pondělí 26. 9. se v aule uskutečnila přednáška o uplatnění a možnostech vzdělávání v rámci bezpečnostních sborů u Policie ČR a Armády ČR. Tuto už tradiční prezentaci vedli naši úspěšní absolventi por. Bc. Petr Flašar a por. Ing. Vilém Vašíček. Přednáška se konala na základě dobrých zpětných vazeb z předešlých ročníků, kdy bylo předání osobních zkušeností velmi přínosné při rozhodování, kam po maturitě směřovat.

Více...

Exkurze Hostětín

Exkurze Hostětín

Dne 4. října 2022 se vypravily dvě třídy – druháci a sexta – se svými vyučujícími na ekologickou exkurzi do Hostětína. Obec se nachází v okrese Uherské Hradiště v krásné přírodě Bílých Karpat...

Více...

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

V pondělí 26. 9. jsme si připomněli 21. výročí Evropského dne jazyků. Byla to pro nás příležitost uvědomit si, jak moc důležitá je znalost cizího jazyka. Vyučovací hodiny byly plné her, písniček, jazykolamů a jiných zábavných aktivit...

Více...

Ekolympiáda znovu ve Strážnici

Ekolympiáda znovu ve Strážnici

V pátek 30. září se na naší škole konal v pořadí již čtrnáctý ročník soutěže Ekolympiáda. Po dvouleté covidové pauze jsme tak navázali na úspěšnou tradici, ve které mezi sebou soupeří žáci 2. stupně základních škol a nižších ročníků gymnázií...

Více...

Další...

Akce dokumentů