Přijímací řízení

Přijímací řízení v jednotlivých krocích
Soubor PDF document Co nabízíme?
UPOZORNĚNÍ! Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
Soubor Uchazeči z Ukrajiny
Postup přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny podle zákona 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) najdete v Opatření obecné povahy – důležitá je zejména část I., body 1, 2 a 4.
Soubor Octet Stream Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka
Soubor Přijímací řízení pro uchazeče ze zahraničí
Soubor Přijímací řízení 2024 - informace pro uchazeče (19. 10. 2023)
Přijímací řízení 2024 - informace pro uchazeče (21. 11. 2023)
Informace o možnostech a způsobu podání přihlášek v roce 2024

Akce dokumentů