Maturita

Informace týkající se maturitní zkoušky
Maturita 2021 - aktuality
Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.
Maturita 2021 - kalendář

Akce dokumentů