Čtyřleté studium

Charakteristika oboru, profil absolventa
Čtyřletý studijní program
Čtyřleté gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni především k dalšímu studiu na všech typech vysokých škol, popřípadě k dalšímu pomaturitnímu studiu. Důraz klademe na všeobecné vzdělání, protože to umožní v budoucnosti případnou změnu studia nebo profese.
Soubor application/vnd.wap.sic Žádost o vystavení průkazu ISIC
Soubor Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
Soubor Seznam učebnic pro 1. ročník
Soubor Pozvánka na slavnostní zahájení šk. roku 2019/2020

Akce dokumentů