Čtyřleté studium

Charakteristika oboru, profil absolventa
Čtyřletý studijní program
Čtyřleté gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni především k dalšímu studiu na všech typech vysokých škol, popřípadě k dalšímu pomaturitnímu studiu. Důraz klademe na všeobecné vzdělání, protože to umožní v budoucnosti případnou změnu studia nebo profese.

Akce dokumentů