StreTech 2016 v Praze

8. 6. 2016, Ve středu proběhl v Praze v prostorách Strojní fakulty ČVUT již 10. ročník konference Stretech 2016. Naše gymnázium na této akci reprezentovala žákyně druhého ročníku Barbora Kotková a už po několikáté se na akci představil septimán Vladimír Pokorný, který vzbudil zasloužený ohlas prezentací své práce na téma Bleskostroj aneb fyzikální experimenty atraktivně. Oběma za vzornou reprezentaci gymnázia děkujeme.

FOTOGRAFIE

Konference StreTech 2016

Ve středu 8. června 2016 proběhl v Praze v prostorách Strojní fakulty ČVUT již 10. ročník konference Stretech 2016. Cílem této akce je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům prezentovat výsledky své odborné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá řešení. Úspěšně již proběhlo devět ročníků (v letech 2007 až 2015) . Samotná prezentace začala v 10 hodin a ukončena byla slavnostním obědem pro zúčastněné studenty . Na letošní konferenci se zaregistrovalo 209 účastníků.

Naše gymnázium na této akci reprezentovali v letošním školním roce žákyně druhého ročníku Barbora Kotková, která zde představila svoji odbornou práci na téma : Hodnocení účinku tonalidu na vodní organizmy. Této práci se věnovala v rámci soutěže středoškolské odborné činnosti a na konferenci s ní seznámila účastníky formou počítačové prezentace.

Už po několikáté se na akci představil septimán Vladimír Pokorný, který vzbudil zasloužený ohlas u mnoha účastníků prezentací své práce na téma Bleskostroj aneb fyzikální experimenty atraktivně.

Svoji práci představil jednak formou počítačové prezentace a jednak praktickou ukázkou činnosti modelu Teslova transformátoru, který sám sestrojil. Svou práci rovněž zapojil do soutěže středoškolské odborné činnosti.

Akce dokumentů

Kategorie: