Bible a my - školní

10. 10. 2013, Naše škola se letos tradičně zapojila do soutěže Bible a my. Ve čtvrtek se konalo školní kolo, v němž se zadával všeobecný test ze znalosti Bible. Účastnilo se ho 22 žáků školy. Byli rozděleni do tří kategorií. Ve II. kategorii (prima, sekunda) soutěžili 2 žáci, ve III. kategorii (tercie, kvarta) 3 žáci a ve IV. kategorii určené pro vyšší gymnázium 17 žáků. Vítězem II. kategorie se stal žák sekundy Jošua Křišťan Blažek. Ve III. kategorii zvítězil Ondřej Chudíček z tercie a ve IV. kategorii Vladimír Pokorný z kvinty. Vítězům blahopřejeme.

Akce dokumentů

Kategorie: ,