Středoškolská odborná činnost - Martin Kaleta, Gabriela Tomečková

Středoškolská odborná činnost opět přinesla úspěchy. Studenti Purkyňova gymnázia uspěli ve 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti, která i letos probíhala online. Finálového kola se v 18 soutěžních oborech zúčastnilo celkem 258 autorů odborných prací...

...

Martin Kaleta, student současné oktávy, obhajoval v celostátním kole svou práci s názvem „Subarachnoidální krvácení a změny permeability hematoencefalické bariéry při zánětlivé reakci“

v oboru Zdravotnictví. Ve velmi silné konkurenci získal čtvrté místo, z Jihomoravského kraje byl úplně nejlepší. Experimentální část své odborné práce prováděl v laboratořích Anatomického ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno pod vedením přednosty MUDr. Joukala, Ph.D. Stal se součástí projektu Juniorská akademie LF MU, který je zaměřený na podporu nadějných mladých mozků. Talentovaný student našeho gymnázia je ambasadorem projektu HOBIT a zapojuje se do aktivit Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Martin se také probojoval do finále projektu České hlavičky, kde mu budeme držet palce při říjnovém vyhlašování.

Gabriela Tomečková, studentka čtvrtého ročníku, obsadila v oboru Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie v celostátním kole sedmé místo se svou prací „Metody výuky moderních dějin vedoucí k aktivizaci žáků a jejich kritickému postoji”. Vytvořené pracovní listy budou využity učiteli dějepisu v projektu Dějepis+, ve kterém bude MŠMT v příštích dvou letech pilotně ověřovat nový způsob výuky dějin 20. století na základních školách.

Akce dokumentů

Kategorie: