SOČ - krajské kolo

42. ročník soutěže Středoškolské odborné činnosti byl vzhledem ke stávajícím omezením letos realizován elektronicky. Předsednictvo ÚK SOČ rozhodlo o tom, že v tomto školním roce mohou obhajoby prací proběhnout tzv. online - bez přítomnosti soutěžících. Krajské kolo SOČ se konalo od 11. do 15. 5.2020. Odborná porota posuzovala kromě práce samotné i natočené prezentace. Výborný úspěch dosáhl maturant Martin Hořák s prací Akustická pohoda ve škole. V oboru stavebnictví, architektura obsadil v krajském kole 2. místo a probojoval se do celostátního kola...

... To proběhne 13. června 2020 online. Porotci budou hodnotit práce na základě písemné verze práce, případně příloh, videa s prezentací práce a odpovědí na dotazy. Uznání zaslouží i maturant Jan Janča a Michal Jaroš ze sexty, kteří velmi dobře obhájili své odborné práce.     

Akce dokumentů

Kategorie: