SOČ 2021 - krajské kolo

43. ročník Středoškolské odborné činnosti probíhá i letos netradičně online. Krajské kolo Jihomoravského kraje SOČ proběhlo 11- 14. května 2021. Obhajoba prací v 18 soutěžních oborech se uskutečnila formou videokonference v prostředí Teams, kde po úvodní videoprezentaci soutěžící odpovídali na dotazy porotců. Studenti Purkyňova gymnázia svou školu reprezentovali na výbornou...

...

Martin Kaleta ze septimy obhajoval svou práci s názvem „Subarachnoidální krvácení a změny permeability hematoencefalické bariéry při zánětlivé reakci“ v oboru Zdravotnictví a získal v kraji výborné druhé místo. Ve velmi silné konkurenci si vybojoval postup do celostátního kola. Experimentální část své odborné práce prováděl v laboratořích Anatomického ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno pod vedením přednosty MUDr. Joukala, Ph.D. Stal se součástí projektu Juniorská akademie LF MU, který je zaměřený na podporu nadějných mladých mozků středoškolských studentů. Martinův úspěch bude zveřejněn na stránkách této akademie a na sociálních sítích fakulty.  Talentovaný student našeho gymnázia ambasadorem projektu HOBIT a velmi aktivně se zapojuje do aktivit Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Gabriela Tomečková (3. A) obsadila v oboru Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie v kraji také druhé místo. Se svou prací „Metody výuky moderních dějin vedoucí k aktivizaci žáků a jejich kritickému postoji “postoupila do celostátního kola. Téma je velmi aktuální a práce má i praktické využití ve výuce. Vytvořené pracovní listy budou využity učiteli dějepisu v projektu Dějepis+. V rámci projektu bude MŠMT v příštích dvou letech na základních školách pilotně ověřovat nový způsob výuky dějin 20. století.

Studentky Lucie a Veronika Korvasovy (3. A) se probojovaly do krajského kola a soutěžily s odbornou prací „Stanovení fyzikálně chemických vlastností českých medů“ v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Vytvořily velmi zajímavou práci, odbornou část vypracovávaly za podpory JCMM na Veterinární univerzitě v Brně.

Všem, kteří svou účastí v krajském kole soutěže SOČ prezentovali svoje odborné práce, a tím reprezentovali jméno své i jméno Purkyňova gymnázia patří poděkování i gratulace. Věříme, že naši úspěšní účastníci krajského kola zúročí zkušenosti v celostátním kole SOČ i v dalším studiu.

Přínosem 43. ročníku SOČ jsou videa studentů z celé republiky s obhajobou práce zveřejněná na YouTube, která měla tisíce zhlédnutí. To přispělo k obrovské popularizaci soutěže. Podívejte se na videoprezentace našich sočkařů!

Akce dokumentů

Kategorie: