Olympiáda z matematiky

Olympiáda z matematiky
Olympiáda z matematiky - okresní kolo
8. 4. 2015, Ve středu proběhlo v Hodoníně na ZŠ Červené domky okresní kolo matematické olympiády v kategoriích Z6 (prima), Z7 (sekunda) a Z8 (tercie). Purkyňovo gymnázium mělo ve všech kategoriích velmi úspěšné reprezentanty z řad žáků nižšího gymnázia, kteří dosáhli výborných výsledků.
Olympiáda z matematiky na NG
Dne 5. 4. 2016 proběhlo na ZŠ u Červených domků v Hodoníně okresní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z6 (prima), Z7 (sekunda) a Z8 (tercie). Zástupci našeho gymnázia se v náročné konkurenci skvěle uplatnili a výborně naši školu reprezentovali. Po zásluze pak obdrželi na setkání při vyhodnocování MO na SSŠ Hodonín diplomy a ocenění. A kteří úspěšní matematikové to byli? Vítězi ve své kategorii Z8 se stali Michal Kuchařík a Robert Chytil se ziskem 18 bodů (maximální počet) a úspěšným řešitelem této kategorie se stal Lukáš Karas (12 bodů). V kategorii Z7 obsadili 4. místo a jejími úspěšnými řešiteli se stali Michal Jaroš se ziskem 16 bodů a se stejným bodovým ziskem se úspěšnou řešitelkou této kategorie stala Aneta Solaříková. Soutěže se v této kategorii účastnila ještě Nina Lapčíková. Všichni jsou ze třídy sekunda. Úspěšným řešitelem kategorie Z6 se stal a 14. místo se ziskem 12 bodů obsadil, primán Martin Bezděk. Gratulujeme!
Olympiáda v matematice - máme úspěšné olympioniky!!!
24. 1. 2017, V úterý se tři kvartáni – úspěšní řešitelé školního kola – zúčastnili okresního kola matematické olympiády v kategorii Z9. Soutěž proběhla na Základní škole U Červených domků v Hodoníně v dopoledních hodinách...
Olympiáda z matematiky - úspěch žáků nižšího gymnázia
4. 4. 2017, V úterý proběhlo na základní škole U Červených domků v Hodoníně okresní kolo matematické olympiády. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci primy, sekundy a tercie. A jaké že jsou výsledky této soutěže? Dozvíte se po kliknutí na "více..." Gratulujeme!!!
Olympiáda z matematiky
Jakub Šuráň se stal v kategorii B úspěšným řešitelem krajského kola MO a celkově obsadil 20. místo v Jihomoravském kraji. Za své umístění byl oceněn diplomem. Davidu Novákovi z kvinty uniklo úspěšné řešitelství o 1 bod a celkově obsadil 26. místo v Jihomoravském kraji. Oběma studentům k jejich výkonům blahopřejeme.
Olympiáda z matematiky - okresní kolo v Hodoníně
17. 4. 2018, V úterý proběhla na ZŠ U Červených domků v Hodoníně okresní kola matematických olympiád v kategoriích Z6, Z7, Z8. Naší školu v nich reperezentovali žáci primy, sekundy a tercie a dosáhli velmi pěkných výsledků (čtěte na "více..."). Gratulujeme!
Olympiáda v matematice
Začátkem dubna proběhlo na Gymnáziu třída Kapitána Jaroše v Brně oblastní kolo matematické olympiády kategorie C. Z naší školy se jej zúčastnili dva studenti kvinty – Michal Jaroš a Aneta Solaříková. Velkého úspěchu v této soutěži dosáhl Michal Jaroš, kterému zisk 22 bodů zajistil druhé pořadí mezi soutěžícími. Toto vynikající umístění mu, kromě titulu úspěšný řešitel, rovněž vyneslo pozvání na soustředění v rámci 8. ročníku Česko-polsko–slovenské matematické olympiády juniorů. Aneta Solaříková se ziskem 7 bodů dostala na 16. pozici z 84 zúčastněných. Oběma mladým matematikům velmi blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
Pythagoriáda - okresní kolo
Dne 27.5. a 28.5. se v Hodoníně konalo okresní kolo Pythagoriády. V kategorii 7. ročníků se umístil na 1. místě Petr Ivan ze sekundy a v kategorii 6. ročníků na velmi pěkném 3. místě skončila Lucie Karasová z primy. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřejeme!
Internetová matematická olympiáda
V úterý 26. listopadu proběhl 12. ročník soutěže Internetová matematická olympiáda, kterou pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Mezi více než stovkou zapojených středních škol byly rovnou hned dva týmy z našeho gymnázia. Nyní v prosinci byla soutěž vyhodnocena a soutěžním týmům byly poslány diplomy. Internetová matematická olympiáda je soutěž určená sedmičlenným týmům středoškoláků. Týmy řeší v daném časovém limitu 120 minut 10 různorodých matematických úloh přímo na půdě své školy a řešení elektronicky posílají organizátorům soutěže.
Matematické soutěže on-line
I v této nelehké době proběhly distanční formou matematické soutěže: Matematické olympiáda (31. 3.) a Matematický klokan (19. 3.). Výborně školu v těchto soutěžích reprezentovali studenti nižšího gymnázia – primy a sekundy...
Matematická olympiáda on-line
I v letošním školním roce proběhla Matematická olympiáda v kategorii Z9 (okresní kolo), z důvodu epidemie on-line formou. Z našeho gymnázia se zúčastnili čtyři žáci kvarty: Tomáš Hebauer, Matouš Rybecký, Kryštof Ořeský a Tobiáš Vajčner. Dva z nich – Matouš Rybecký a Tomáš Hebauer se stali úspěšnými řešiteli tohoto kola a byli nominováni do krajského kola. To proběhne 29.3. na gymnáziu na Vídeňské ulici v Brně (snad) prezenční formou. Oběma úspěšným řešitelům okresního kola přejeme jasnou mysl a hodně zdaru v krajském kole MO – kategorie Z9 a všem čtyřem počtářům patří dík za úspěšnou reprezentaci školy v kole okresním.
Úspěšní matematikové na nižším gymnáziu
Těsně před Velikonocemi byly uvolněny výsledky Matematické olympiády, která proběhla v Hodoníně v kategoriích Z6, Z7, Z8. Z našeho gymnázia jsme měli zastoupení ve všech kategoriích. V kategorii Z6 se soutěže zúčastnila žákyně primy Jolana Bezděková, která v dané kategorii obsadila 3. místo a stala se úspěšnou řešitelkou. Kategorii Z7 barvy naší školy hájil sekundán Jakub Sedlák. Nejúspěšnější kategorií se pro naše gymnázium stala kategorie Z8, kde jsme z celkového počtu 6 úspěšných řešitelů v okrese Hodonín získali 3. A kdo jsou tito úspěšní počtáři? Jsou to tito žáci z tercie: Markéta Tobolová, která skončila na 2. místě, Věra Dobešová, která obsadila 3. místo a Ondřej Piškula, který obsadil 4.pořadí. Všem šesti mladým matematikům gratulujeme k jejich výkonům a patří jim též poděkování za reprezentaci naší školy.
Krajské kolo Matematické olympiády
Krajským kolem pokračovala matematická olympiáda kategorie Z9. To se konalo na Gymnáziu Vídeňská v Brně. Připomeňme, že z účastníků okresního kola, které se konalo on-line formou na naší škole už během ledna, do něj postoupili dva kvartáni – Tomáš Hebauer a Matouš Rybecký. Oba mladí matematikové důstojně a hlavně s úspěchem reprezentovali naši školu a stali se úspěšnými řešiteli tohoto soutěžního matematického klání. K jejich zdárné účasti a k proniknutí mezi matematickou elitu Jihomoravského kraje ve své kategorii jim určitě blahopřejeme a patří jim také dík za vzornou reprezentaci školy.

Akce dokumentů