Vynikající úspěch v dějepisné olympiádě

Po skvěle zvládnutém okresním kole (1. místo) a krajském kole (2. místo) se probojoval reprezentant Purkyňova gymnázia Strážnice Vojtěch John z kvinty do celostátního kola. Letošní téma bylo zaměřené na období baroka českých i světových dějin...

.... Součástí soutěže bylo zpracování práce na téma "Barokní památky v mém regionu", dále proběhl online test přes Forms, který se týkal třicetileté války včetně českého stavovského povstání z let 1618 - 1620, dále osobností této doby, práce s dobovými texty, obrazovými materiály a mapami, neopomenuta zůstala i dobová móda. K úspěšnému splnění tohoto testu byly zapotřebí velmi hluboké znalosti studentů. Poté následovala obhajoba žákovských prací, kde se hodnotila grafická úprava prezentace, vlastní mluvený projev a samozřejmě i obsah. 

V hodnocení studentů byly velmi těsné bodové rozdíly, náš Vojta nakonec obsadil fantastické 3. místo. K dosaženému úspěchu mu gratulujeme a doufáme, že i v budoucích letech bude Vojta pro naši školu "černým koněm" pro další dějepisné soutěže.

Mgr. Veronika Kotenová a Mgr. Libor Vychodil, vyučující dějepisu

 

Akce dokumentů

Kategorie: