Školní kolo olympiády v německém jazyce

V předvánoční atmosféře se v pondělí 19. 12. 2022 konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. V mladší kategorii IIB se o první dvě místa utkala děvčata z kvarty a ve vyrovnaném souboji nakonec hodnotitelé rozhodli udělit první místo Věrce Dobešové, na druhém místě zabodovala Johanka Šimečková. Ve starší kategorii IIIA se na prvním místě umístila Michaela Miklendová (septima), na druhém místě Ondřej Špaček (septima) a na třetím místě uspěla Adéla Šmardová (třetí ročník). Všichni soutěžící mají naše velké uznání, odvedli ve svém volném čase kus práce při přípravě. Nám zkoušejícím udělali svým aktivním přístupem velkou radost.

Akce dokumentů

Kategorie: