Školská rada - oznámení o konání voleb

Dne 22. 11. proběhnou na gymnáziu doplňující volby 1 člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Kandidaturu je možné podat do 10. 11. do 14:00. Další podrobnosti po kliknutí na "více..."

Akce dokumentů

Kategorie: