Přijímací řízení 2021 - náhradní termín

MŠMT vydalo opatření, podle kterého může uchazeč o čtyřleté studium požádat o náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do 14. 5. 2021 a může také vzít zpět zápisový lístek. Podrobnější informace na "více...".

Akce dokumentů

Kategorie: