Informace k výuce od 10. 5. 2021

Informujeme žáky a rodiče o obnovení prezenční výuky od pondělí 10. 5. 2021 následujícím způsobem: žáci třídy primy a sekundy budou vyučováni prezenčním způsobem v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021. V týdnu od 17. do 21. 5. budou ve škole žáci tercie a kvarty. Pro kompletní pokyny ředitelky gymnázia k výuce od 10. 5. klikněte na "více...".

INFORMACE PRO ŽÁKY NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO STUDIA

V PONDĚLÍ 10. 5. 2021 PŘIJDOU DO ŠKOLY ŽÁCI PRIMY A SEKUNDY. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

V PONDĚLÍ 17. 5. 2021 PŘIJDOU DO ŠKOLY ŽÁCI TERCIE A KVARTY, TŘÍDA PRIMA A SEKUNDA BUDE MÍT DISTANČNÍ VÝUKU.

Po příchodu do školy budou všichni žáci testováni testy Singclean – z přední části nosu.

Pokud žák nedoloží že:

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl poskytovatel zdravotních služeb, nebo

 c) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Žák také nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu-ucpaný nos, bolest hlavy).

V době přítomnosti ve škole musí mít žák ochranu nosu a úst – rouška, respirátor po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách, venku pokud je vzdálenost menší než 2 m.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

 

Akce dokumentů

Kategorie: