Aktuality

Aktualní informace o dění na gymnáziu
Recitační soutěž

Recitační soutěž

Minulý týden proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili vybraní žáci nižšího gymnázia. Mladší kategorii vyhrála Hana Číhalíková ze sekundy, druhé místo získala Ellen Kolaciová z primy a třetí místo obsadila Eliška Hanáčková z primy. Mezi staršími zvítězila Markéta Tobolová z tercie a sdílené druhé místo obsadili Vítězslav Pálenský a Anna Mičková z kvarty. Všem účastníkům děkujeme za velmi hezký umělecký zážitek, vítězkám srdečně blahopřejeme.

Recitační soutěž - Více...

Informace k testování žáků platné od 17. 1. 2022

Informace k testování žáků platné od 17. 1. 2022

Od 17. 1. 2022 dochází ke změně pouze v tom směru, že se žáci testují 1x týdně a to vždy v pondělí nebo první den, kdy přijdou do školy.

Informace k testování žáků platné od 17. 1. 2022 - Více...

Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce

Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce

Podrobné informace o jednotných přijímacích zkouškách, celém průběhu přijímacího řízení i vzorové testy z minulých let naleznete po kliknutí na "více..." nebo v sekci UCHAZEČ.

Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce - Více...

Covidová opatření platná od 11. 1. do 16. 1.

Covidová opatření platná od 11. 1. do 16. 1.

Informace o obsahu relevantním pro školy a školská zařízení z metodického pokynu hlavní hygieničky k izolacím a karanténám účinném od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022. Čtěte po kliknutí na "více..."

Covidová opatření platná od 11. 1. do 16. 1. - Více...

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

V předvánoční atmosféře v pondělí 20. 12. 2021 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěž začala standardně poslechovou částí, ze které postoupili ve své kategorii už jen 3 úspěšní soutěžící k ústní části. V mladší kategorii IIB zvítězil Matouš Rybecký, na druhém místě zabodovala Lucie Karasová a třetí místo patřilo Julii Pávkové. Všichni tři mladší výherci byli ze třídy kvarta. Ve starší kategorii IIIA se na prvním místě umístila Michaela Miklendová (sexta), na druhém místě Marie Okénková (druhý ročník) a na třetím místě uspěl Eduard Orel (kvinta). Všichni soutěžící mají naše velké uznání, odvedli ve svém volném čase kus práce při přípravě. Nám, zkoušejícím, udělali svým aktivním přístupem velkou radost. Veronika Kotenová a Michal Jamný

Olympiáda v německém jazyce - Více...

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování a trasování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor. Další informace po rozkliknutí.

Informace pro rodiče - Více...

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Přejeme žákům, jejich rodičům a zaměstnancům gymnázia příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2022.

Vánoční besídka - Více...

Koledování cimbálové muziky

Koledování cimbálové muziky

V pondělí 20.12.2021 se naše cimbálová muzika vydala koledovat po škole. Muzikanti navštívili všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia, ve kterých zazpívali koledy a vinšovali pěkné svátky. Všichni si je také mohli poslechnout i ve školní jídelně během oběda, při kterém nám zahráli a zazpívali nejen koledy. Celá škola se radovala z vánoční atmosféry a my doufáme, že se tato tradice uchová i pro příští roky.

Koledování cimbálové muziky - Více...

Vánoční tvůrčí dílny

Vánoční tvůrčí dílny

Ve dnech 13. - 17. 12 se na naší škole konaly Vánoční tvůrčí dílny. Výrobky je možné zakoupit od pondělí 20.12. do středy 22.12. Členové Ekotýmu navštíví jednotlivé třídy. Výtěžek podpoří dobrou věc. Kontakt: Mgr. Janoušková a Mgr. Mikl.

Vánoční tvůrčí dílny - Více...

Oznámení o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně

Oznámení o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně

Z důvodu růstu nákladů spojených s nákupem potravin v letošním roce jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny, a to od 1.1.2022. Chceme i nadále žákům zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb. Další informace po kliknutí na "více..."

Oznámení o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně - Více...

Akce dokumentů