Zájezd do Vídně

17. 5. 2017, Ve středu navštívili žáci vyššího gymnázia hlavní město Spolkové republiky Rakousko - Vídeň. Krásné slunečné počasí skvěle podtrhlo atmosféru tohoto příjemného jednodenního zájezdu. O programu celého zájezdu, vč. fotografií, se dozvíte po kliknutí na "více...".

FOTOGRAFIE

... Dopoledne probíhalo ve znamení návštěvy Technického muzea. Čtyři patra seznamovala veřejnost s největšími technickými vynálezy a vymoženostmi lidstva. Studenti si mohli u mnoha exponátů vyzkoušet, jak fungují. Po obědě začala procházka ulicemi, uličkami a náměstími starého města. Stock im Eisen, Stephansdom a Kapuzinergruft byly první odpolední pamětihodnosti Vídně. Další kroky nás vedly na pěší zónu Graben ke slavnému morovému sloupu. Krátkou chvíli jsme i pobyli v kostele Svatého Petra a vyslechli si část varhanního koncertu. Odtud jsme se vydali do dávné historie Babenberků – na náměstí Am Hof. Ve Vídni žilo před válkou téměř 180 000 židů. Jejich pohnutá historie a památky byly další zastávkou našeho středečního putování. Ani budovy poblíž židovského města neunikly naší pozornosti – budova České dvorské kanceláře a staré radnice. Na náměstí Hoher Markt se všem líbil secesní orloj Ankeruhr a zásnubní kašna Josefa a Marie, dílo barokního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu.

Obytným domem Friedensreicha Hundertwassera na Kegelgasse se žáci s Vídní rozloučili.

Zapsala Mgr. Ludmila Mezuliáníková

Akce dokumentů

Kategorie: