Projekty ESF

Projekty EU realizované gymnáziem
Moderní škola
Výuka matematiky, fyzika a DG na počítači
Zapojení ICT a e-learningu do vzdělávání pracovníků škol regionu Slovácko
Formulář Troff document Dotazník - projekt EU - jazyky, IVT
Dotazník k připravovanému vzdělávacímu projektu spolufinancovaného Evropskou Unií.
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Pojďme se dotknout ICT
informace o projektu
Šablony II Jazyky - CZ.1.07/1.1.00/56.0415 (1.9.2015-31.12.2015)
Klíčová aktivita 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti; Klíčová aktivita 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele; Klíčová aktivita 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Šablony 3 r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007801
Informace o projektu Šablony 3.
Projek IKAP - Proč letadlo létá
V rámci partnerství se Střední školou leteckou s.r.o. v Kunovicích v projektu IKAP se žáci septimy a kvarty zúčastnili (18.6. a 25.6.) programu pro gymnázia „Proč letadlo létá“. V projektovém bloku z oblasti leteckého průmyslu a provozu letadel jsme prošli celý výrobní areál LET Kunovice a viděli, jak letadlo vzniká od výroby jednotlivých dílů konstrukce, přes nýtování bloků trupu a křídel letadla až po konečnou montáž celého letadla...

Akce dokumentů