Přednášky a besedy

Přednášky na různá témata a besedy se zajímavými lidmi
Přednáška na téma Keňa, Uganda, Tanzánie aneb putování východní Afrikou
23. 11. 2012 - V aule gymnázia proběhla cestopisná přednáška na téma Keňa, Uganda, Tanzánie aneb putování východní Afrikou. Povídání o dobrodružné cestě do země mnoha kontrastů, divokých zvířat, domorodých kmenů bylo doplněno mnoha fotografiemi, videem a ukázkami suvenýrů. Mgr. Iva Uhrová
Zmizelí sousedé - přednáška Mgr. Mrkvové
V pátek 10. května 2013 byla pozvána profesorka strážnického gymnázia Mgr. Ludmila Mrkvová do střediska Židovské náboženské obce v Brně, aby povyprávěla o práci studentů gymnázia na projektu Zmizelí sousedé. Pozvání se uskutečnilo na podnět předsedy Židovské náboženské obce v Brně a beseda byla určena pouze pro členy ŽNO.
Přednáška o životě v Libanonu
28. 2. 2014, V pátek dopoledne zavítal na naše gymnázium Dr. Kamel Morkos s manželkou, který našim studentům ve své přednášce o životě v Libanonu a v současném arabském světě Blízkého Východu plynule česky představil svou rodnou zemi. Naši studenti přednášku vyslechli s velkým zájmem, což potvrdil jejich obrovský potlesk na závěr. Fotografie a celý článek po kliknutí na "více..."
Přednáška o ruské autorské písni
4. 3. 2014, V úterý v dopoledních hodinách měli studenti našeho gymnázia možnost vyslechnout přednášku Mgr. Evy Malenové, Ph.D. o ruských bardech. Poutavý výklad o Okudžavovi a Vysockém umělecky dotvářel svou hrou na kytaru a zpěvem moskevský písničkář Alexej Kudrjavcev, který patří k nejlepším současným interpretům ruské autorské písně. Zájem ze strany studentů dokládal nejen vřelý potlesk, ale i jejich živá účast na překladu a interpretaci ruských textů.
Ústní hygiena
7. 3. 2014, V pátek se v aule konala přednáška na téma Ústní hygiena, kterou vedla studentka 4. ročníku zubního lékařství Petra Tomečková. Zúčastnily se jí třídy prima – kvinta, 1. A, 2. A. Fotografie ukazují, jak se žákům praktické ukázky líbily.
Přednáška o Indonésii
17. 9. 2014, Ve středu proběhla v aule velmi zajímavá a poutavě zpracovaná přednáška o Indonésii, kterou počátkem prázdnin navštívila v rámci dobrovolnictví Mgr. Iva Uhrová. Účastníci přednášky ocenili nejen spoustu krásných fotografií, ale i pestrost zážitků a informací o této exotické oblasti. Fotografie po kliknutí na "více..."
Naši úspěšní absolventi
17. 9. 2014, Naše absolventka Bc. Barbora Hlávková byla ve středu hostem vysílání TV ÓČKO show MIXXXER. V pořadu představovala svou funkci ambassadora programu Think Big od Nadace O2. Program je zaměřen na podporu mladých lidí s nápady a touhou změnit něco ve svém okolí.
Přednáška o možnostech studia v USA
26. 9. 2014, V pátek navštívil naše gymnázium náš bývalý absolvent Jan Florián Ass.Prof., který v současnosti působí v USA, na Loyola University Chicago jako profesor chemie. V aule před studenty 3. ročníku a septimy přednesl velmi zajímavě připravenou přednášku o školství v USA a zároveň našim studentům odkryl možnosti, jak postupovat při výběru dalšího studia nejen v USA. Odkryl také zajímavé informace z jeho působení v USA. Další info po kliknutí na "více..."
Přednáška Mgr. Lukáše Gregora, Ph.D. o možnostech studia na UTB
13. 11. 2014, Ve čtvrtek přednášel v aule gymnázia náš absolvent Mgr. Lukáš Gregor, PhD o možnostech studia na Fakultě multimediálních komunikací UTB, užitečné byly také informace o podmínkách a průběhu přijímacího řízení. Naši žáci mohli zhlédnout zajímavé ukázky animací vytvořených studenty ateliéru. Další informace po kliknutí na "více..."
Přednáška Mgr. Margit Slimákové, Ph.D.
19. 11. 2014, Ve středu proběhla v aule poutavá přednáška Mgr. Margit Slimákové Ph.D., specialistky na zdravotní prevenci a výživu. Dr. Slimáková vystudovala farmacii a dietologii v USA. Pravidelně publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu především na školách. Využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Je autorkou výživových doporučení: Zdravého talíře a stránek www.margit.cz nabízejících blog zabývající se tématy zdravotní prevence a kvality potravin. Je také odborným garantem iniciativy Skutečně zdravá škola.
Křídla i okovy
Počátkem března proběhlo v aule gymnázia autorské čtení naší absolventky, paní Marie Jarošové. V příloze si můžete přečíst příspěvek PhDr. Jiřího Pajera, který se ujal křtu její básnické sbírky Křídla i okovy.
Přednáška Ing. Laštůvky
24. 4. 2015, V pátek v aule gymnázia přednášel náš absolvent Ing. Igor Laštůvka, ředitel divize Jih firmy SITA CZ, a.s., která zpracovává a využívá odpady pomocí vyspělých technologií. Firma provozuje kompostárny, spalovny i skládky. Ing. Laštůvka tedy měl co říct o tom, jak bychom měli s odpady nakládat. Další informace po kliknutí na "více..."
Přednáška o Afghánistánu
27. 4. 2015, V pondělí se konala v aule gymnázia přednáška našeho absolventa npor. Ing Bronislava Němce na téma Svět jménem Afghánistán. Přednášející naše studenty zaujal poutavým vyprávěním svých vlastních zážitků na pozici velitele vojenské jednotky o moderně vedené válce v zemi, kde se zastavil čas - země islámských radikálů, prezentovanou obrázky vzdálené krajiny, vojenské techniky, vojenského vybavení, bezpečnostní situace, náboženských zvyků, ale i místní fauny a mezilidských vztahů. Dlouhotrvající potlesk našich studentů mu byl odměnou za jeho vyprávění z válečné zóny.
Autorské čtení spisovatelky Ivy Pekárkové
25. 5. 2015, V pondělí se v aule Purkyňova gymnázia konalo autorské čtení a beseda se spisovatelkou a publicistkou Ivou Pekárkovou, která se literární činnosti věnuje od začátku 80. let minulého století a vydala kolem 20 knih. V současné době vychází její poslední titul Postřehy z Londonistánu. Věříme, že beseda byla pro žáky přínosná a inspirovala je k přečtení některého z titulů této spisovatelky. Celý příspěvek na "více..."
Přednáška JUDr. Jiřího Pospíšila
11. 2. 2016, Ve čtvrtek navštívil naši školu europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil, který se za doprovodu absolventa PGS Petra Adamce setkal se studenty třetích a čtvrtých ročníků. Prezentace o evropských institucích nebyla realizována formou přednášky, ale spíše měla podobu seminární.Celý komentář a fotografie na "více..."
Přednáška studentů Univerzity obrany v Brně
27. 1. 2017, V pátek proběhla na půdě Purkyňova gymnázia prezentace Univerzity obrany, kterou zrealizovali absolventi naší školy Natálie Hanáková a Vilém Vašíček. Studenti Fakulty vojenského leadershipu poutavou formu představili žákům septimy a 3. A možnosti studia na své vysoké škole, a rovněž jim nabídli vhled do specifik vojenského života. Posluchači ocenili nejen vysokou míru informativnosti, ale i názornosti prezentace.
Přednáška o Oregonu
26. 9. 2017, V úterý si studenti vyššího gymnázia připomněli Evropský den jazyků na přednášce v angličtině o státě Oregon v USA. Přednášející Ineka Estabrook, americká učitelka, která v současné době žije a vyučuje angličtinu v České republice, barvitě vylíčila život v Oregonu a zdůraznila za pomoci fotografií jeho odlišnosti od života v České republice.
Přednáška Mgr. Ivy Uhrové
11. 1. 2018, Ve čtvrtek přijela k nám přednášet Mgr. Iva Uhrová – bývalá učitelka biologie a chemie na naší škole, dnes je zaměstnána v Zoologické zahradě Hodonín. Přednáška byla zaměřená na tropické deštné pralesy Indonésie, kde Mgr. Uhrová působí v rámci projektu Help for jungle...
Přednáška Alžběty Hřivnové - "Můj rok v Anglii"
2. 11., V pátek měli starší žáci naší školy možnost dozvědět se mnoho zajímavých skutečností o studiu na anglické „public school“. Alžběta Hřivnová, bývalá spolužačka nynějších oktavánů, nyní stipendistka na jedné z těchto renomovaných škol, popsala organizaci školního roku a studia na své současné škole. Všichni byli zaujati i pobaveni četnými postřehy ze života studentů na anglické „boarding school“ a vtipnou charakteristikou mnohdy překvapivých odlišností od našeho systému vzdělávání. Děkujeme Bety – nyní tedy Betty – za živé přiblížení jejího současného studentského života. Přejme jí hodně zdaru v dalším roce studia v Anglii!
Přednáška o možnostech studia na Univerzitě obrany a Policejní akademii
10. 2. 2020, V pondělí proběhla na půdě Purkyňova gymnázia prezentace Univerzity obrany a Policejní akademie, kterou zrealizovali absolventi naší školy Vilém Vašíček a Petr Flašar. Studenti poutavou formou představili žákům možnosti studia na své vysoké škole, a rovněž jim nabídli vhled do specifik vojenského a policejního života.

Akce dokumentů