Projekt partnerství ve vzdělávání

Naše gymnázium navázalo v roce 2006 partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně. Od té doby probíhá spolupráce s univerzitou na několika úrovních.

 Masarykova univerzita Brno

Naše gymnázium navázalo v roce 2006 partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně. Od té doby probíhá spolupráce s univerzitou na několika úrovních: 

1) Univerzita pořádá speciální den otevřených dveří, který je určen pouze pro studenty partnerských škol, což nabízí osobnější atmosféru při získávání informací o studiu. 

2) Odborníci z Masarykovy univerzity realizují na našem gymnáziu úzce specializované přednášky, což prohlubuje určitou tematickou oblast a napomáhá další profilaci studentů. 

3) Talentovaní studenti gymnázia v minulosti nejednou využili konzultace s odborníky z univerzity, zejména při zpracování vědeckých prací typu SOČ apod. 

4) Studenti naší školy se pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných na půdě univerzity, zaměřených kupř. na oblast profesní orientace nebo multimédií. 

5) Univerzita pořádá každoročně seminář pro výchovné poradce, jehož hlavním bodem je poskytování informací týkající se přijímacích zkoušek. 

Internetový odkaz na univerzitu: www.muni.cz.

Akce dokumentů