Výměnný pobyt našich žáků v Srbsku

7. - 13. 10. 2013, V neděli se vrátila ze srbského města Sremska Mitrovica první delegace našich žáků a učitelů z výměnného pobytu. Naši žáci byli ubytováni v rodinách srbských partnerů, takže mohli porovnat způsob života v obou zemích. Přes den navštěvovali některé vyučovací hodiny a absolvovali exkurze po místních památkách. Měli možnost navštívit i dvě největší města Srbska, Bělehrad a Novi Sad. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."

Purkyňovo gymnázium zahájilo spolupráci s gymnáziem v Srbsku

Ze srbského města Sremska Mitrovica se vrátila historicky první delegace našich žáků a učitelů. Ředitelky obou škol, paní Mirjana Djordjevic a paní Jaroslava Večeřová, před časem podepsaly dohodu o partnerství škol a výměnných pobytech, a nyní došlo k první kroku při realizaci tohoto projektu. Mimochodem, obě školy byly založeny jako rakouská gymnázia v rámci habsburské monarchie – srbská škola v roce 1838, strážnické gymnázium pak v roce 1897.

Naši žáci byli ubytováni v rodinách svých srbských výměnných partnerů, takže mohli porovnat způsob života v obou zemích. Přes den pak společně navštěvovali některé vyučovací hodiny. V některých třídách srbského gymnázia totiž probíhá výuka některých předmětů v anglickém jazyce, proto se naši žáci mohli (a museli) aktivně zapojit do vzdělávacího procesu. Namátkou tak absolvovali hodiny matematiky, jazyků (srbský, anglický, německý), či základů společenských věd. Velký úspěch měla i společná hodina tělesné výchovy v moderní tělocvičně. Práci se nevyhnuli ani naši učitelé, pan učitel Jamný vyučoval hodinu němčiny, pan učitel Kubálek pak hodinu fyziky.

Kromě práce však naši žáci absolvovali i exkurze po místních památkách. Sremska Mitrovica byla významným sídlem v období římské říše, narodilo se zde několik římských císařů, proto se zde nachází i řada vykopávek z tohoto období. Navíc je zde celá řada architektonických skvostů z období středověku a rakouské monarchie. Žáci měli možnost navštívit i dvě největší města Srbska, Bělehrad a Novi Sad.

Nakonec nastalo loučení na bělehradském nádraží a naše výprava odjížděla nočním vlakem na sever. Účastníci pobytu si odváželi domů nádherné vzpomínky, nová kamarádství a zejména nové poznatky o krásné zemi a milých lidech. Pevně věříme, že naše budoucí spolupráce bude stejně příjemná.

fotografie  - 2013, 7. - 13. 10. Výměnný pobyt našich žáků v Srbsku

Akce dokumentů

Kategorie: