Spolupráce se školou v Polsku

Naše škola pokračuje ve spolupráci se základní školou v Polsku. Studenti nižšího stupně gymnázia již v minulém školním roce navázali kontakt prostřednictvím psaní dopisů. Nejen že našli nové kamarády, ale upevňují si také své jazykové komunikační schopnosti, a to písemnou formou. V této aktivitě budeme pokračovat, protože se nám jeví jako přínosná, a zapojíme do ní i další zájemce.

Akce dokumentů

Kategorie: