Mezinárodní program GLOBE

Studenti Purkyňova gymnázia ve Strážnici se dlouhodobě věnují práci v mezinárodním programu GLOBE, který přerostl v dlouhodobý studentský projekt, který je financován zejména vesmírnou agenturou NASA.

Mezinárodní program GLOBE

Studenti Purkyňova gymnázia ve Strážnici se dlouhodobě věnují práci v mezinárodním programu GLOBE. Původně šlo o projekt zaměřený na meteorologii, který měl prokázat pomocí nezávislých měření studentů středních škol po celém světě fenomén globálního oteplování (více informací viz http://globe.terezanet.cz/). Počátkem 21. století se přeměnil na dlouhodobý studentský projekt, který je financován zejména vesmírnou agenturou NASA.

Pro studenty středních škol má tento projekt velký význam v propojení poznatků z více předmětů (fyzika, chemie, biologie, anglický jazyk), což je současný trend při výuce a vzdělávání. Nabízejí se zde možnosti navazování kontaktů se studenty z GLOBE skupin v České republice i v zahraničí. Zároveň si studenti zvykají i na zdánlivě monotónní rutinu při měření, což však ve svém důsledku vede k tomu, že získávají vlastnosti potřebné pro systematickou vědeckou práci. V minulých letech získala skupina GLOBE ocenění v rámci ČR (přední umístění na někdejší soutěži GLOBE games, která se od roku 2008 bohužel změnila v pouhou přehlídku smíšených týmů), stejně jako poděkování za práci z centrály projektu v Denveru (stát Colorado, USA). Studenti také pracovali na americko-českém projektu Carbon Cycle a vedoucí projektu paní docentka Albrechtová navštívila Purkyňovo gymnázium v rámci worskshopu.

Od roku 2010 mají studenti Purkyňova gymnázia možnost dále zpřesňovat svá měření, neboť díky podpoře Občanského sdružení při Purkyňově gymnáziu ve Strážnici byla instalována v areálu gymnázia meteorologická budka splňující normy ČHMÚ. Dne 1. ledna 2005 bylo zahájeno první měření v rámci projektu a probíhá stále nepřetržitě. Právě tato soustavnost dodávání dat do centrály GLOBE umožňuje věrohodnější interpretaci naměřených hodnot v celosvětovém měřítku. Z hlediska geografického jde o jedinou nepřetržitě měřící skupinu GLOBE v Jihomoravském kraji (s výjimkou Brna).

Zde naleznete fotografie z činnosti žáků ve Strážnici a fotky z účasti našich žáků na GLOBE games.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z letošních GLOBE games v Litvínově .

Akce dokumentů