Zelený den

Dříve jsme slavili 7. listopad jako Světový den ekoškol. Letos byl celý týden 5. – 11. listopadu vyhlášen Národním týdnem ekoškol. Ale právě v tomto týdnu probíhal i výměnný pobyt ve Švýcarsku, proto se Ekotým rozhodl zviditelnit ve středu 14. 11. formou Zeleného dne. Žáci i zaměstnanci školy byli vyzváni, aby se oblékli do zeleného. Na výzvu reagovalo mnoho žáků ze všech tříd, především však z nižšího gymnázia, o čemž svědčí přiložené fotografie.

Akce dokumentů

Kategorie: