Ekologie v Hostětíně

16. 5. 2018, Asi deset kilometrů za Bojkovicemi leží malá obec jménem Hostětín, kde žije kolem 250 lidí. Z různých důvodů zde Centrum Veronica realizovalo některé praktické ekologické projekty, které stojí za prohlédnutí. Jmenovitě se jedná o centrální výtopnu na štěpku, kořenovou čističku, přírodní zahradu, genofondový sad a pasivní dům...

... Letos se do Hostětína vypravili žáci druhého ročníku a sexty, kteří s lektorkami jednotlivé projekty procházeli. Měli však i sami přemýšlet, jak by jako zastupitelé nebo radní (ekologicky) vyřešili běžné obecní problémy. A to naši žáci bezvadně zvládli. Vždy se našlo několik žáků, kteří věděli, co je to biomasa, trvale udržitelný rozvoj nebo světelné znečištění. Někteří svými odbornými dotazy lektorky dokonce překvapili.

FOTOGRAFIE

Akce dokumentů

Kategorie: