Ekoškola

Purkyňovo gymnázium, Strážnice je EKOŠKOLOU od roku 2007. V roce 2012 již potřetí obdrželo tento prestižní mezinárodní titul na čtyři roky (do roku 2016) jako JEDINÉ GYMNÁZIUM V ČESKÉ REPUBLICE.
Soubor Microsoft Word Document Ekoolympiáda 2012 - tisková zpráva
Soubor PDF document Strážnické gymnázium - Ekoškolou potřetí
Soubor PDF document Zdravé vaření - 28. 11. 2012
Soubor PDF document Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny (Ing. František Frola - Ministerstvo ŽP)
3. 12. 2012 - Přednáška na téma životní prostředí, ekologie a ochrany přírody a krajiny byla zaměřena na tato témata: Životní prostředí jako zájem společnosti a právní ochrana prvků životního prostředí. Problematika biodiverzity, obnovitelných zdrojů energie a ochrana krajiny a krajinného rázu. Stav životního prostředí v České republice v roce 2011.
Ekologická fotosoutěž 2013
Cesty k ochraně životního prostředí
19. 3. 2013, V úterý členové Ekotýmu navštívili Ekocentrum Dúbrava v Hodoníně. Program návštěvy si můžete přečíst v připojeném krátkém příspěvku.
Projektový den č. 1
17. 4. 2013 - Pro žáky druhých ročníků a sexty jsou v ŠVP plánovány dva projektové dny na téma „Zdravý životní styl a životní prostředí v regionu“. První den proběhl ve středu 17. dubna a byl naplněn tak, že se žáci setkávali s několika stránkami svého zdraví. Jádrem programu byla dvouhodinová přednáška odborného průvodce zdravím a výživou Mgr. Margit Slimákové, Ph.D. (www.margit.cz), na kterou byli přizváni i žáci ze třídy 3. A a 3. B.
Den Země
19. a 22. 4. 2013 - Každý rok od zapojení se do programu Ekoškola „slavíme“ kolem 22. dubna Den Země. Je to den, kdy se pozastavíme u toho, v jakém stavu naše planeta je, ale také něco děláme pro zlepšení tohoto stavu.
Projektový den č. 2 - Hostětín
10. 6. 2013, V pondělí navštívily třídy 2. A, 2. B a sexta malou obec Hostětín nedaleko Bojkovic, kde se žáci i dozorující učitelé seznámili s řadou ekologických projektů. Jednalo se o druhý projektový den na téma Zdravý životní styl a životní prostředí v regionu.
Ekolečko 2013
21. 6. 2013 - V pátek, již poosmé žáci primy, sekundy a tercie absolvovali řadu stanovišť, kde řešili zadané úkoly nebo prováděli různé soutěžní aktivity. Tradičně k tomu patřilo promítání vybraných krátkých filmů, letos zaměřené na problém rychle rostoucího množství odpadu. Nechyběla ani rukodělná práce. V celkovém pořadí skončila na prvním místě sekunda. Na kulturním dnu, v úterý 25. června, byla nejlepší družstva z každé třídy odměněna diplomy a drobnými dárky. Celý článek a odkaz na fotografie po kliknutí na "Ekolečko 2013".
Ekolympiáda 2013
1. 10. 2013, V úterý proběhl ve Strážnici již sedmý ročník soutěže „Ekolympiáda“. Tuto celodenní soutěž s ekologickou tematikou pro žáky 2. stupně z okolních škol každoročně organizuje strážnické Purkyňovo gymnázium, nositel titulu Ekoškola. Letos své síly změřilo celkem šest družstev ze základních škol (Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Kyjov i Čejkovice) a dvě z osmiletých gymnázií (Hodonín, Strážnice). Nejvíce bodů (125) získala Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, na druhém místě skončili domácí, kteří dostali o šest bodů méně, a veselská ZŠ Hutník byla třetí s celkem 115 body. Fotografie z Ekolympiády po kliknutí na "více..."
Blešák aneb vánoční bazárek – skvělý tip na dárek
11. 12. 2013, Před měsícem proběhla na schůzi Ekotýmu debeta o tom, jak využít věci, které jednomu už neslouží, ale druhému mohou sloužit dál. Zrodil se nápad na akci, která dostala název „Blešák aneb vánoční bazárek – skvělý tip na dárek". Ve středu si žáci našeho gymnázia mohli za symbolické ceny nakoupit drobnosti, které dlouho ležely v domácnostech bez využití. Nejoblíbenější mezi kupujícími byla keramika, sklo nebo šperky, především náušnice. Díky nadšení i obchodním dovednostem prodávajících studentů se nakonec prodala většina doneseného zboží. Získané prostředky budou využity na další vylepšování školního dvora, především na vybudování venkovní učebny. Neprodané oblečení jsme předali Charitě Strážnice. Děkujeme všem, kteří přispěli do burzy, pomocníkům mezi studenty a zástupkyni ředitelky PhDr. A. Bahulové za organizaci. Fotografie po kliknutí na "více..."
Vánoční tvůrčí dílny
11. 12. 2013, Již několik let se na naší škole v rámci programu Ekoškola konají před Vánocemi tzv. vánoční tvůrčí dílny. Zájemci mezi studenty na nich mohou vytvořit předměty z přírodních nebo odpadových materiálů. Letos se tato akce konala ve středu 11. prosince v učebně výtvarné výchovy a opět se těšila velkému zájmu. Přes třicet žáků během dvou hodin vyrábělo svíčky z včelího vosku a skořápek ořechů, různé ozdoby na stromeček ze šišek, pomerančů nebo buráků. Dále se krájela jablka na křížaly a pod vedením profesorky J. Gazárkové se skupina prvaček naučila vyrábět dárkové tašky ze starých kalendářů. Výrobky budou příští týden prodávány po škole a výtěžek půjde tentokrát na podporu kočičího útulku v Hodoníně. Všem zúčastněných za jejich snahu děkujeme! Fotografie po kliknutí na "více..."
Výchovně vzdělávací program pro MŠ - nazpíval sbor Purkyňova gymnázia
V tomto výchovně vzdělávacím programu přibližujeme dětem planetu Zemi jako naši maminku, která nás miluje a stará se o nás. Děti si uvědomí, že jsou neoddělitelnou součástí přírody a všech jevů kolem nich. Pro metodické účely nazpíval sbor Purkyňova gymnázia ve Strážnici. Vedoucí sboru MgA. Vít Trumpeš, technická spolupráce RNDr. Josef Tomeš. www.lidezeme.cz
Studentská sbírka pro kočky
20. 12. 2013, Moc rádi bychom poděkovali studentům Vašeho gymnázia za uspořádanou sbírku krmiva a vybranou finanční částku 1.100,- Kč. Velmi si takové pomoci vážíme, zvlášť, když iniciativa pochází od studentů. Ještě jednou děkujeme a přejeme hezké svátky. Lucie Foltýnová za Kočky SOS Hodonín. Další informace a fotografie po kliknutí na "více...".
Škola na zeleném dvoře - projekt
Purkyňovo gymnázium, Strážnice obhájilo díky aktivitám svých žáků již potřetí titul Ekoškola. Jeho poměrně rozsáhlý školní dvůr je ve stavu, který nedovoluje téměř žádné využití pro žáky. Proto bychom chtěli tyto prostory postupně vylepšit po stránce funkční i estetické, aby ho žáci i učitelé využili ve výuce i ve volném čase. Tento projekt se zaměřuje na zkrášlení dvora, mj. zpestřením zeleně, zvýšením biodiverzity a založení záhonu na pěstování bylinek a zeleniny. Další informace o projektu a hlasování po kliknutí na "více..."
Náš Bazárek se stal inspirací pro ostatní :-)
Celý článek o tom, komu se zalíbil náš nápad na uspořádání této předvánoční, užitečné a milé akce, si můžete přečíst po kliknutí na "více..."
Den Země 2014
14. 4. 2014, Přišlo jaro a s ním i Den Země, který jsme chtěli jako každý rok oslavit. Ovšem, v pondělí 14. dubna nás aprílové počasí napínalo a až do poslední chvilky nebylo jasné, jestli nám dovolí naši akci uskutečnit podle plánu. A protože to nakonec přece jen vyšlo, myslím, že jsme si Den Země všichni užili, ať už jsme mohli zkrášlit školní dvůr anebo se dozvědět něco nového. Celý článek a spoustu fotografií po kliknutí na "...více"
Projektový den 2014 - Hoštětín
28. 5. 2014, Ve středu se třída 2. A a sexta vydaly do ekologického městečka Hostětína. Celý článek a fotografie z akce po kliknutí na "více..."
Ekolečko 2014
24. 6. 2014, Na konci školního roku se uskutečnilo již tradiční Ekolečko. Třída kvarta si pro nižší ročníky primu a sekundu připravila program, který se skládal z několika menších soutěží na různých stanovištích. Celý článek o průběhu akce a fotografie po kliknutí na "více..."
Obrazová stěna Ekoškoly
26. 6. 2014, Téměř celoroční práce na obrazové stěně Ekoškoly byla dokončena. Hodinám malování předcházely náročné debaty o motivu stěny, ve kterém budou symbolicky zastoupeny - Země, příroda a naše gymnáziu jako Ekoškola. Prvním krokem realizace bylo vytvoření znaku Ekoškoly z víček od PET lahví a také kartonového panelu s motivem Země a jejich instalace na stěnu. Konečnou a zároveň nejnáročnější fází bylo propojení těchto prvků malbou přímo na stěnu. Snahu a šikovnost zúčastněných jistě každý vidí na výsledku. Všem, kteří se zapojili a pracovali na tomto krásném díle patří upřímné poděkování. Fotografie jak obraz vznikal po kliknutí na „více…“.
Ekolympiáda 2014
1. 10. 2014, Ve středu proběhl ve Strážnici osmý ročník soutěže „Ekolympiáda“. Jedná se o celodenní soutěž s ekologickou tematikou pro žáky 2. stupně z okolních škol, kterou každoročně organizuje strážnické Purkyňovo gymnázium, nositel titulu Ekoškola. Článek o průběhu a fotografie po kliknutí na "více..."
River Action Day
2. 10. 2014, Ve čtvrtek proběhla v mnoha evropských zemích akce s názvem „River Action Day“ s podtitulem „Together for rivers“. Jednou z evropských škol, které se akce zúčastnily, bylo i Purkyňovo gymnázium. Žáci druhého ročníku se zapojili do akčního plánu poznávacími i pracovními aktivitami. Od raných hodin procházeli koryto řeky Radějovka na území strážnického katastru a snažili se ji vyčistit od neblahých důsledků činnosti poněkud podivných spoluobčanů. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."
Světový den Ekoškol
7. 11. 2014, Naše škola již třikrát obhájila titul Ekoškola, proto se čtyři členky Ekotýmu rozhodly, že páteční Světový den Ekoškol budeme „slavit“ se všemi žáky gymnázia. Celý článek o programu a fotografie po kliknutí na "více..."
Vánoční tvůrčí dílny 2014
3. 12. 2014, Jednou z již tradičních akcí v programu Ekoškola jsou vánoční dílny. Letos se konaly ve středu, v odpoledních hodinách. Sešlo se přes třicet tvůrčích žákyň (ano, neodvážil se ani jeden chlapec!) ze všech tříd nižšího gymnázia, které si mohly vybrat z pěti stanovišť. Vyráběly se svíčky ze včelího vosku, krájela se jablka (na křížaly), pomeranče a citrony (na usušení), tvořily se zápichy, ozdůbky a přáníčka z různých materiálů nebo obaly na čajové svíčky. Záměrem dílen bylo vyrobit malé vánoční předměty vlastními sílami a přitom využít co nejvíce přírodních materiálů. Prodej těchto výrobků má přinést peníze k dobrému účelu. Velký dík patří prof. Chytilové, která všechny potřebné materiály nachystala a všem pomáhala dosáhnout co nejlepší výsledek. Díky nejaktivnějším kvartánkám jsme nepostrádali ani jablka a šišky. Budou to i ony, které budou později ve škole výrobky nabízet k prodeji.
Blešák 2014
12. 12. 2014, Po loňském úspěchu burzy nepotřebných předmětů se Ekotým rozhodl uspořádat i letos Blešák před Vánocemi. Akce vynesla přes tři tisíce korun, za což všem kupujícím děkujeme! Výtěžek poputuje dětem strážnického Dětského domova. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."
Předání dárkového šeku dětem v Dětském domově ve Strážnici
19. 12. 2014, V pátek poslední školní den před Vánocemi navštívili zástupci naší školy strážnický Dětský domov, aby ředitelce paní Olze Lysé předali částku 3.000,- Kč na dárky pro třiadvacet dětí bydlících v tomto domově. Celý článek po kliknutí na "více..."
Fotosoutěž Ekoškoly
Zapojte se do 7. kola fotosoutěže PGS s ekologickou tematikou! Pravidla soutěže po kliknutí na "více..."
Zapojte se do soutěže - Máme rádi přírodu
Zapojte se do výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Tuto soutěže pořádá Hnutí Brontosaurus a letos proběhne již 21. ročník, ve kterém rádi přivítáme vaše práce. Témata, plakátek a základní informace naleznete po kliknutí na "více...".
Ekotým vyhrál 10.000,- Kč
17. 3. 2015, V úterý jsme dostali příznivou zprávu! Malba na stěně v přízemí u hlavního vchodu byla zařazena mezi 10 nejlepších projektů a získala finanční odměnu 10.000 Kč! Ještě jednou děkujeme malířkám Kristýně Šopfové (4. B) a Tereze Zezulové (oktáva), hlavním realizátorkám loga z víček Adéle Alexové, Michaele Svobodové a Andree Smaženkové (4. A) a navrhovateli malby PhDr. Jaroslavu Žákovi za jejich práci, která vedla k tomuto úspěchu. V neposlední řadě patří dík i paní ředitelce, která nám celou plochu dala k dispozici.. Celý článek po kliknutí na "více..."
Jaro na našem školním dvoře
Příroda se probouzí, a to platí i pro to (zatím) málo, co se vyskytuje na školním dvoře. Ten, kdo používá zadní vchod, si již mohl všimnout rozkvétající narcisy, které na podzim prosadil Ekotým a zasadili žáci tercie. Kolem tělocvičny, ale roztroušeně i jinde, kvetou a voní i plané rostliny, nejbujněji dva druhy violek: violka vonná a violka křovištní. V trávě najdeme i sedmikrásy a dva druhy rozrazilu, na narušených místech hluchavku nachovou nebo běžný plevel ptačinec žabinec. V květnu pak můžeme očekávat kopretiny, které Ekotým loni vysel u plotu s hotelem. Máte dobré nápady na další oživení dvora? Pošlete je koordinátorovi Ekotýmu J. W. Jongepierovi!
Fotosoutěž 2015
Porota v sestavě PhDr. Večeřová, Ing. Jongepier, Mgr. Mičolová, MgA. Trumpeš a studentka Tereza Říhová posoudila celkem 9 příspěvků do letošní fotosoutěže a došla k tomuto umístění: 1. místo - Vladimír Pokorný - Ranní Tvarožná Lhota (9 bodů), 2. místo - Marie Kadubcová - Lipov (6 bodů), 3. místo - Vladimír Pokorný - Lučina (5 bodů). Výhercům blahopřejeme!
Biologická stezka
10. 6. 2015, Ve středu proběhlo 1. kolo školní soutěže Biologická stezka. Žáci nižšího gymnázia absolvovali deset stanovišť, kde řešili zadané úkoly z oblasti botaniky, zoologie, biologie člověka a mineralogie. Čtyřčlenná družstva byla složena vždy z žáků primy, sekundy, tercie a kvarty. Jak celé klání dopadlo se dozvíte po kliknutí na "více..."
Projektový den v Hoštětíně
16. 6. 2015, Žáci třídy 2.A a sexty malou obec Hostětín (240 obyvatel) nedaleko Bojkovic. Cílem bylo zúčastnit se ekologického programu v rámci projektových dní na téma „Zdravý životní styl a ekologie v regionu“. Na to má Hostětín ideální podmínky, protože lektoři tamního Centra Veronica mají možnost návštěvníkům ukazovat celou řadu ekologických vymožeností. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."
Ekolympiáda 2015
23. 9. 2015, Ve středu, na přelomu léta a podzimu, proběhl ve Strážnici již devátý ročník ekologické soutěže s názvem „Ekolympiáda“. Letos své síly změřilo celkem pět družstev ze základních škol (Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice a Prušánky) a dvě z osmiletých gymnázií (Hodonín a Strážnice). Článek o průběhu, výsledcích a fotografie jsou k dispozici po kliknutí na "více..."
Sázení cibulovin na školním dvoře
14. 10. 2015, Ve středu, 7. hodinu, se pět členů Ekotýmu přihlásilo na malou brigádu na školním dvoře. Ta spočívala ve vysazování celkem 320 cibulovin. Ty byly zakoupeny z peněz získaných z výzvy IKEA, ve které na jaře tohoto roku vyhrála naše „ekoškolní“ zeď. Celý článek + foto po kliknutí na "více..."
Den ekoškol
6. 11. 2015, V pátek se na desítkách škol v ČR slavil Světový den ekoškol a zároveň 10. výročí od založení české sítě ekoškol. V našem regionu se do této oslavy zapojilo i Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. Jak jsme slavili se dozvíte po kliknutí na "více..."
Vánoční tvůrčí dílny 2015
9. 12. 2015, Již tradičně organizuje náš Ekotým v prosinci Vánoční dílny, kde tvůrčí žáci vyrábějí různé drobné předměty na stromeček nebo na vylepšení vánoční atmosféry. Letos se v učebně výtvarné výchovy sešlo celkem 25 zájemců. Výtěžek z prodeje těchto výrobků půjde na Nadační fond dětské onkologie Krtek. V úterý 15. prosince se můžete těšit na další akci v rámci programu Ekoškola – třetí ročník Blešáku. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."
Výstava o Fairtradu
Že nevíte, co se skrývá za značkou nebo lépe certifikát „Fairtrade“? V druhém patře naší budovy, v místnosti se stolním tenisem, byla do Vánoc pověšena skromná výstava, která dává na tuto otázku odpověď a vysvětlení. Pokud pijete čaj či kávu, jíte čokoládu nebo banány, nosíte bavlněné oblečení, mělo by to vás zajímat...
Výtěžek z Vánočních dílen a Blešáku
Mohu Vám s velkým potěšením sdělit, že akce Blešák a prodej výrobků z vánočních dílen nám vynesly celkem 4.834,- Kč. Výrobky jsme prodali za 1.551,- Kč, dnešní Blešák vynesl 3.283,- Kč. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli vyrábět krásné vánoční předměty (i mimo vánoční dílny), děvčatům, která výrobky po škole prodávala, prodejcům na Blešáku, prispěvatelům zboží na Blešák a také všem, kteří zakoupením nějakého výrobku přispěli k tomuto krásnému výsledku. Výtěžek pošleme na Nadační fond dětské onkologie Krtek v Brně. Děkujeme. Fotografie po kliknutí na "více..."
Výsledky EKO soutěže - gratulujeme!
Milí přátelé, po sečtení bodů za sběr hliníku, elektrošrotu a víček za měsíce listopad a prosinec 2015 Vám mohu sdělit tyto výsledky: sekunda (41 bodů), tercie (139 bodů), kvinta (318 bodů), septima (14 bodů), 1. A (298 bodů). Blahopřejeme (opět) kvintě k vítězství. Také bych chtěl pochválit třídu 1. A, která se velmi snažila, ale bohužel o pár bodů nedostihla kvintu. Snad příště!
Akce proti palmovému oleji!!!
Asi před měsícem se na Facebooku objevila výzva vyhlásit 1. únor jako „Den, kdy řekneme firmám, že tu nechceme jejich výrobky s palmovým olejem“. Protože je to velmi aktuální téma, na které nás už upozornila bývalá profesorka Mgr. Iva Uhrová, rozhodl se Ekotým zapojit do této akce. Přečtete si celý článek a prohlédněte fotografie na "více..."!!!
Firmy reagují na dopis proti palmovému oleji
V únoru proběhla na naší škole podpisová akce proti používání palmového oleje v běžných potravinách. Celkem 18 velkých firem náš dopis s bezmála 300 podpisy dostalo, dosud dvě z nich na něj reagovaly..... Klikněte na "více..."
Soubor Mathematica Notebook Dopis od firmy - Olma
Soubor Dopis od firmy - Nestlé
Audit Ekoškoly
Jak máme napsané na zadní straně školních diářů, získala naše škola v roce 2012 potřetí titul Ekoškola. Jeho platnost vyprší v tomto roce, a tak se momentálně ucházíme o čtvrtý titul. Velký dík za práci na analýze školy patří Martinu Hrbáčovi a Michalu Šlajsovi (1.A), Anně Tomčalové a Júlie Kurucové (kvarta), Barboře Kotkové a Vojtěchu Vrhelovi (2.A), Barboře Evjákové a Renátě Falešníkové (septima). Kristýna Bulvasová, Eliška Hartmanová a Magdalena Lžičařová si zaslouží pochvalu za vytvoření nového ekokodexu, který nyní visí na nástěnce, kterou tyto sekundánky také velmi pěkně obnovily. Celý článek a fotografie na "více..."
Den Země 2016
V roce 1970 byl v USA vyhlášen 22. duben jako Den Země, dnes ho slaví více jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Téměř každý rok se k této oslavě připojuje i naše škola. Celý článek o všech aktivitách, které proběhly na gymnáziu a spousta fotografií na "více..."
Exkurze Ekotýmu
29. 4. 2016, V pátek a se členové Ekotýmu a další zájemci vydali oslavit Den Země do Kovosteelu ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Byla tam připravena spousta ekologických aktivit, které měly žáky základních škol hravou cestou přivést na cestu recyklace a ekologie. Celý článek a fotografie na "více..."
Přednáška o plýtvání potravinami
6. 5. 2016, V pátek přijela z Třeboně studentka Lada Klimešová přednášet na zajímavé téma - plýtvání potravinami. Žáci kvinty, 1. A, 3. A a členové Ekotýmu se tak měli možnost dozvědět, že se v několika momentech vyhazují zcela bezpečné potraviny. Například už na polích či v sadech se vyřazují „nepěkné“ plodiny, z regálů supermarketu mizí produkty, jejichž doba spotřeby skončila...
Vyhlášení výsledků fotosoutěže
Jednou z aktivit, kterou naše škola pořádá v programu Ekoškola, je již tradičně fotosoutěž ke Dni Země. Jako letošní téma členové Ekotýmu v únoru vybrali „Naše fauna“, přihlášené snímky měly tedy představit volně žijícího živočicha v naší přírodě. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.
Výtěžek z Vánočních dílen a Blešáku
Před loňskými Vánocemi organizoval Ekotým dvě dobročinné akce: Vánoční tvůrčí dílnu a Blešák. Dohromady vynesly tyto akce částku 4.800,- Kč, která byla určena Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek...
Hostětín
7. 6. 2016, V úterý navštívili žáci 2.A eko-vesničku Hostětín, kde jsme se dozvěděli, jak fungují pasivní domy, z jakých odrůd vzniká v této vesničce výborný bio-mošt a jak vypadá přírodní zahrada. Celý příspěvek a fotky na "více..."
Získali jsme titul Ekoškola počtvrté!
Dne 15. června se konalo slavnostní předání titulů Ekoškola. A protože se naší škole podařilo již počtvrté tento titul obhájit, nemohli na něm chybět také zástupci z Purkyňova gymnázia. Paní ředitelka, pan profesor Jongepier a dvě žákyně kvinty se vydali na dlouhou cestu do Prahy vlakem – business třídou, takže jsme mohli dospat brzké ranní vstávání....
Ekolympiáda 2016
5. 10. 2016, Každý rok na přelomu září a října se na naší škole koná meziškolní soutěž Ekolympiáda. Letošní ročník proběhl ve středu 5. října a byl již desátý v řadě. Z celkem osmi škol z hodonínského okresu jej – už poněkolikáté – vyhrála Církevní základní škola z Veselí nad Moravou. Stejný počet bodů získala i ZŠ Vnorovy, ale porota se shodla na tom, že veselská škola uspěla ve znalostech o životním prostředí lépe. Na třetím místě skončilo naše družstvo ve složení Markéta Macháčková (prima), Martin Bezděk (sekunda) a Magdalena Lžičařová (tercie)...
"Menu pro změnu" - zahájení projektu
Neděle 16. října je Mezinárodní den potravin, a proto byl tento den vybrán k zahájení projektu, který se bude zabývat spotřebou potravin a dostal titul „Menu pro změnu“. Je to projekt mezinárodní (Menu For Change), do kterého se letos zapojuje naše škola spolu s desítkami dalších českých středních škol... Další informace na "více..."
Exkurze do Hostětína
V úterý ráno naše kalendáře hlásily, že je 25. října a to znamenalo jediné – septima jede na exkurzi! Slib, že se o nás vzorně postarají, složila nejen naše třídní paní profesorka Štipčáková, ale taky pan profesor Jongepier, který má na naší škole k ekologii nejblíže...
Ekologická soutěž tříd - VÝSLEDKY!
Milí členové Ekotýmu, první kolo (září - říjen) ekologické soutěže pro třídy vyhrála tentokráte TERCIE (460,5 bodu). Na druhém, velmi nadějném místě, skončila PRIMA. Třetí byli SEXTAni (233,5 bodu), čtvrté místo obsadila třída 2.A (112 bodů). Gratulujeme! Ing. Jan W. Jongepier
Světový den Ekoškol
Datum 7. listopadu je již několik let vyhlášen jako Světový den ekoškol (Eco-Schools World Day of Action). A protože jsme letos „z Prahy“ nedostali závažné pokyny, jak tento den připomínat, přišel školní Ekotým s nápadem trochu zatočit s tříděním odpadů...
Natoč BIO - pošlete svůj hlas!!!!
Do soutěže "Natoč BIO" tři žákyně sekundy přihlásily pěkný videoklip. Klip se nedostal mezi 16 nejlepší, ale může ještě vyhrát v Divácké soutěži. Větší štěstí měl Martin Hrbáč (2. ročník), který se probojoval mezi 10 nejlepších a moc držíme palce!!! Dejte jim svůj hlas! Videa si můžete pustit po kliknutí na "více...". Hlasovat můžete do 8. prosince.
Vánoční tvůrčí dílny 2016
Ve středu 14. prosince, během 6. a 7. vyučovací hodiny, v učebně výtvarné výchovy, proběhnou VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY. Pojďte s námi vyrábět různé vánoční předměty z přírodních materiálů v příjemné atmosféře! Máme místo pro max. 25 účastníků. Přihlaste se co nejdříve u prof. Jongepiera.
Soubor Troff document (with manpage macros) Blešák 2016
Soubor Vánoční tvůrčí dílny 2016 - plakátek
Vánoční tvůrčí dílny
Již tradičně probíhají v prosinci takzvané Vánoční tvůrčí dílny, kde zájemci mohou vytvářet různé předměty z přírodních a odpadových materiálů. Letošní dílny byly připraveny skupinkou sextánek vedenou Zuzanou Kropíkovou a Rozálií Rosíkovou...
Rekordní BLEŠÁK - DĚKUJEME!
16. 12. 2016, V pátek se na naší škole uskutečnil již čtvrtý „blešák“ v řadě. Na tuto burzu žáci naší školy přinesli věci, které jsou v dobrém stavu a mohly by potěšit někoho jiného. Vždy se nahromadí opravdu spousta různorodých věci – od šperků, přes knihy a keramiku až po oblečení. Výtěžek z této akce pokaždé darujeme někomu, komu může pomoct. Letos se Ekotým rozhodl, že peníze pošleme Nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou...
Vánoční dílny vynesly přes 2000 Kč!!!
V předposlední školní den před vánočními prázdninami obcházely žákyně ze sexty kabinety a třídy s pestrou nabídkou drobných vánočních výrobků. Byl to výsledek vánočních tvůrčích dílen, kterých se o týden dříve zúčastnilo asi třicet žáků naší školy. K zakoupení byly mimo jiné nazdobené perníčky, sušené ovoce, svíčky, přáníčka a různé ozdoby na stromeček. Prodej vynesl dobrých 2.773 Kč. Po odečtení nákladů tak zůstane přes dva tisíce korun – stejně jako výnos z Blešáku – pro Nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. Děkujeme za to všem kupujícím a také žákyním sexty za přípravu dílen, vytvoření přáníček, zabalení výrobků a vzápětí jejich prodávání po škole, zejména Amálii Berčíkové, Barboře Evjákové, Marii Kadubcové, Zuzaně Kropíkové a Rozálii Rosíkové.
Ekologická soutěž tříd - VÝSLEDKY
Byly sečteny body v rámci v ekologické soutěže pro třídy (sběr hliníku, víček, elektroodpadu vč. baterií) za měsíce listopad a prosinec a tady jsou výsledky: 1. místo - prima (171 bodů), 2. místo - sexta (127,5 bodu), 3. místo - tercie (31 bodů). Žáci primy se mohou těšit na sladkou odměnu. Blahopřejeme!
Menu pro změnu
V rámci projektu Menu pro změnu bychom Vás chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který nezabere více než 10 min. Odkaz na dotazník a web projektu po kliknutí na "více...".
Fotosoutěž - zapojte se!!!
Do pátku 21. 4. 2017 máte možnost přihlásit své fotografie na téma "Krajina a civilizace" do 9. ročníku fotosoutěže. Bližší informace zjistíte po kliknutí na "více...".
Soubor Fotosoutěž - plakátek
1. únor je Mezinárodní den bez palmového oleje
Víte, že najít v obchodě sušenky bez palmového oleje je těžké? Palmový olej je na světovém trhu velmi oblíbený. Očekává se, že se produkce do roku 2030 zdvojnásobí a to znamená, že k vysazování olejných palem bude třeba více půdy.
Soubor ODA document Soutěž - VODA
Soubor Octet Stream Certifikát dárce - Nadace Jakuba Voráčka
100. schůze Ekotýmu!!!
15. 2. 2017, Ve středu oslavil tým, který pracuje na programu Ekoškola na naší škole, významné výročí. Sešel se totiž již po sté od začátku svého působení. Ekotým se zpravidla schází jednou měsíčně a na svých schůzích probírají různé záležitosti týkající se životního prostředí, zejména spadající do témat odpady, energie, voda, prostředí školy a biodiverzita. Na výroční schůzi se mluvilo např. o projektu Menu pro změnu, akci Zdravé mlsání, oslavě Dne Země nebo organizaci Ekolečka. Od tohoto školního roku Ekotým funguje i jako školní parlament. Po samotné schůzi se členové Ekotýmu přesunuli do bufetu, kde je čekala sladká odměna, a vzápětí se ještě vyfotili u nástěnky Ekoškoly v přízemí.
Zdravé mlsání.
Ve čtvrtek 9. března 2017 proběhne 7. a 8. vyučovací hodinu v jídelně akce s názvem Zdravé mlsání, na které můžete vyzkoušet, jak chutná zdravé vaření. Pokud sami zkoušíte připravovat jídlo jinak, přihlaste se u prof. Jongepiera a přineste také něco na ochutnání (prosíme i s receptem). Podmínkou pro přijetí pokrmu je, abyste při jeho přípravě nepoužili bílý cukr, bílou mouku, výrobky obsahující palmový tuk nebo glutamát.
Zdravé mlsání
V Ekotýmu zazněly hlasy, abychom obnovili akci, která se již několik let nekonala, Zdravé mlsání. Přece jsme se zapojili do projektu Menu pro změnu, ve kterém chceme kriticky pohlédnout na naše stravovací návyky! Jak "mlsání" probíhalo si můžete přečíst nebo prohlédnout na fotografiích po kliknutí na "více...".
Jak se stravujeme?
V lednu tohoto roku proběhla internetová anketa týkající se našich stravovacích zvyků. Ta byla součástí projektu Menu pro změnu, stejně jako prosincové průzkumy v jídelně a v bufetu. A jaké jsou výsledky? Ankety se zúčastnilo 83 žáků a učitelů, což je příznivé číslo. Děkuji vám všem! Také výsledky nejsou špatné, i když je zde prostor pro zlepšení. Podívejte se s námi na pár grafů.
Menu pro změnu - DOTAZNÍK!!!
V rámci projektu Menu pro změnu bychom chtěli poprosit všechny žáky naší školy o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se týká stravovaní ve školní jídelně - klikněte prosím na "více...". Děkujeme. (Dotazník je nastaven tak, že následující otázky se zobrazí pouze tehdy, pokud se žák stravuje ve školní jídelně.)
Den Země 2017
V roce 1970 byl v USA vyhlášen 22. duben jako Den Země, dnes ho slaví více jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Pravidelně na jaře se k této oslavě připojuje i naše škola. Celý článek o všech aktivitách, které proběhly na gymnáziu a fotografie na "více..."
Fotosoutěž 2017 - výsledky
K tématu letošní fotosoutěže „Krajina a civilizace“ přišlo jedenáct příspěvků. Tyto posoudila pětičlenná porota z pedagogů - J. W. Jongepier, O. Mikl, J. Večeřová a z řad studentů - Tamara Mlýnková a Vladimír Pokorný. S celkem 11 body vyhrála poukázku na 1000,- Kč Eliška Hartmanová z tercie se snímkem „Břečťanový dům“. Druhé místo získala fotografie „Zapomenutý vagón na Žerotíně“ od Kristýny Režňákové z oktávy (6 bodů), která obdržela poukázku na 500 Kč. Na třetím místě skončily dva snímky (oba 4 body) – „Radějovské údolí“ od Kristýny Režňákové a „Civilizace roste z přírody“ od Lucie Zubaté ze třídy 2.A. Poslední jmenovaná dostala poukázku v ceně 300,- Kč, protože nikdo nemůže v jedné soutěži vyhrát dvě ceny. Gratulujeme!
Výsledky soutěže o nejlepší návrh na tričko
12. 5. 2017, Minulý pátek byli porotou vyhlášeni tito vítězové: Lucie Zubatá (2.A) získala 3. místo a dostala trvalou láhev na vodu. Lucie Sabotová (prima) obdržela se dvěma návrhy 2. cenu – trvalou láhev na vodu i na výrobu ovocné šťávy. Hlavní cena putovala Vojtěchu Johnovi z primy, který dostal kromě trvalé láhve i destičku se zlatým kohoutkem, speciálně pro tuto soutěž vyrobenou Josefem Fišerem. Vojtův výherní návrh necháme po grafické úpravě vytisknout na trička, která budou určena k prodeji. Gratulujeme!
Recycling challenge
Obohacující a poučný týden mají za sebou vybraní čtyři sekundáni a čtyři terciáni (z toho šest členů Ekotýmu). Mohli se totiž spolu s osmi lotyšskými žáky zúčastnit mezinárodního projektu s titulem „Recycling challenge“, který financovala Evropská unie z programu Erasmus+...
Menu pro změnu - VÝSLEDKY!
Tým Menu pro změnu se rozhodl vytvořit dotazník k zjištění, jak jsou žáci i personál školy spokojeni se stravováním v naší školní jídelně. Dotazník obsahoval 7 otázek, které se tázaly na oblíbenost polévek, hlavních jídel, pití a salátů. Na dotazník nám odpovědělo celkem 128 osob (z toho se však devět ve školní jídelně nestravuje). Tímto všem moc děkujeme!
Den Menu pro změnu
9. 6. 2017. V pátek proběhla v rámci projektu Menu pro změnu závěrečná akce pro vyšší gymnázium, která měla upozornit na to, jak naše stravování souvisí se životním prostředím. Tento akční den jsme nazvali „Den Menu pro změnu“ a obnášel zajímavou prezentaci ekologických potravin, včetně jejich prodeje, ochutnávku a přednášku s diskuzí. Další informace a fotografie na "více...".
Exkurze do Hostětína
20. 6. 2017, V úterý navštívily třídy 2.A a sexta malou obec Hostětín (asi 240 obyvatel) nedaleko Bojkovic, kde jsme se seznámili s řadou ekologických projektů...
Ekolečko
27. 6. 2017, V úterý proběhla již tradiční soutěž pro nižší gymnázium jménem Ekolečko, kdy kvarta pro žáky primy, sekundy a tercie připravuje různé disciplíny s ekologickou tematikou...
Výsledky celoroční ekologické soutěže ve sběru hliníku!
Za období duben - červen získala nejvíce bodů třída PRIMA (568 bodů), na druhém místě skončila třída 2.A (555 bodů), třetí byla tercie. Za celý školní rok vyhrála také PRIMA (celkem 1340 bodů). SEXTA získala 1079,5 bodů a tercie 905 bodů. PRIMA tedy může v září na jednodenní výlet do přírody. Blahopřejeme! Všem hezké prázdniny! Pokud byste viděli (třeba i v zahraničí) nějakou zajímavou ekologickou vymoženost, vyfoťte ji a fotku prosím pošlete. S pozdravem Ing. Jan W. Jongepier
Ekolympiáda 2017
22. 9. 2017, V pátek naše škola uspořádala už pojedenácté soutěž Ekolympiáda pro žáky 2. stupně ZŠ z okresu Hodonín. Je to soutěž, ve které žáci soupeří ve znalostech a dovednostech z oblasti životního prostředí...
Moře odpadu - výstava
Od 23. října je na naší škole k vidění výstava s titulem „Moře odpadu“, kterou nám zapůjčila firma Vetropack (sklárny) v Kyjově. Je umístěna ve 2. patře staré budovy, v místnosti, kde bývá stůl na stolní tenis. Výstavou provádějí čtyři studentky ze septimy. Jednotlivé třídy se akce účastní v suplovaných hodinách. Přijďte se podívat i Vy.
Zelený den
V týdnu kolem 7. listopadu pořádají ekoškoly z 67 států akce a projekty pod názvem Global Action Days. Chtějí tak přitáhnout pozornost na problémy životního prostředí a samotný mezinárodní program „Eco-schools“...
Žlutý krokus jak Davidova hvězda
Dne 14. listopadu žáci naší školy zasadili na školním dvoře několik sazenic krokusů v rámci projektu Krokus. Tyto květy jsou nám připomínkou útrap a násilí páchaném na židovské populaci v minulosti.
Vánoční tvůrčí dílny - 6. 12. 2017
Jste kreativní a tvořiví? Rádi pomáháte druhým? Přijďte na Vánoční dílny a přispějte tak na dobrou věc! Akce proběhne ve středu 6. prosince, 6. a 7. hodinu (12.40–14.20 hod.) v učebně výtvarné výchovy. Kapacita je omezena. Přihlaste se u prof. Jongepiera! Dílny jsou součástí projektu „Pro více úsměvů“ v rámci programu Dobro-druzi. Projekt byl podpořen Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka.
Je tu opět blešák - 15. 12. 2017
Blešák na naší škole se stal již něčím tradičním, ale přesto jsme se ho letos rozhodli vylepšit. Letošní blešák je jednou z akcí, které se staly součástí projektu Pro více úsměvů* v programu Dobro-druzi Nadace Via, a to znamená, že nám pomohou s financováním a celý náš výtěžek zdvojnásobí...
Tričko: VODA
Představte si, že ležíte na pláži. Padesátka ve stínu. Chtělo by to nějaké osvěžení, že? Zvednete se a kladete jednu nohu za druhou směrem k vo... písku. Rozžhavenému a spalujícímu písku. Nic příjemného...
Proběhly vánoční tvůrčí dílny
6. 12. 2017, Ve středu proběhly letošní vánoční tvůrčí dílny, a tak se můžete příští týden těšit na bohatou nabídku výrobků – od pěkných přáníček, přes krúželky (letos v bio kvalitě!), zdobené perníčky, až po svíčky ze včelího vosku...
Pátý blešák byl rekordní
Ráno to vypadalo slibně a beznadějně zároveň: uprostřed jídelny stálo dvanáct stolů plných second-hand zboží. Dá se to všechno prodat? Kdo si to bude chtít koupit, i když za pakatel? ...
Prodej výrobků z Vánočních tvůrčích dílen
20. 12. 2017, Po usušení krúželků a zabalení perníčků, které byly zhotoveny na Vánočních tvůrčích dílnách, proběhl ve středu jejich prodej. Septimánky obcházely nejen učebny a kabinety, ale i další prostory školy, aby výrobky z dílen prodávaly. Výtěžek 3.031,- Kč, za který všem děkujeme, bude využit ke stejnému účelu jako výnos z Blešáku, tj. na podporu našeho studenta. Obě akce jsou součástí projektu „Pro více úsměvů“, v rámci kterého jsou vytěžené částky zdvojnásobeny. Projekt byl podpořen Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka.
Ekologická soutěž tříd - VÝSLEDKY
Po sečtení bodů v rámci ekologické soutěže pro třídy (sběr hliníku, víček, elektroodpadu vč. baterií) za měsíce listopad a prosinec byly stanoveny výsledky: 1. místo - 3.A (615 bodů), 2. místo - septima (344 bodů), 3. místo - sekunda (334,5 bodu). Žáci primy se mohou těšit na sladkou odměnu. Blahopřejeme!
Soubor Troff document (with manpage macros) Fotosoutěž 2018
Modrá trička se už nosí!
Cenu ZLATÝ KOHOUTEK získal Vojtěch John za vítězný návrh na tričko s tématem VODA...
Studny pro Afriku
Díky prodeji více než 50. kusů modrých triček vyzývajících k šetření vodou jsme mohli přispět do projektu Kapka života částkou 2.540,- Kč. Peníze budou využity k vyvrtání studní v africké zemi Guinea. Tamní děti takto nemusí svůj čas strávit na cestách, aby zajistily pitnou vodu pro svou rodinu, ale budou se moci věnovat svému vzdělávání. Všem zúčastněným děkujeme.

Akce dokumentů