Pomoc Ukrajině

Členové Ekotýmu zorganizovali v březnu na naší škole dobročinnou sbírku na pomoc lidem postižených válkou na Ukrajině. Studenti a studentky vyrobili připínací stužky v ukrajinských barvách a prodávali je za minimální částku 30,- Kč. Bylo vybráno 15 tisíc korun a odesláno na účet Červeného kříže, který pořádá veřejnou finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Všem dárcům patří velký dík!

Akce dokumentů

Kategorie: