Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 880
Upřesnit výsledky.
Typ položkyStáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Jak postupovat při podezření na COVID-19
Žádáme rodiče a žáky gymnázia, aby se seznámili s pokyny ředitelky v souvislosti s epidemií COVID-19 a řídili se jimi. Věříme, že vzájemnou ohleduplností a pochopením se tato složitá situace dá zvládnout.
Umístění Aktuality
Školní pěvecký sbor
Oznamujeme, že od listopadu 2021 začíná na naší škole opět fungovat školní sbor. Sbor je určen primárně pro žáky tercie - septimy a studenty 1.- 3. ročníku. Zkoušky budou probíhat každou středu během konzultační hodiny (13:30) pod vedením MgA. Františka Pavluše v aule školy. Těšíme se na vás!
Umístění Aktuality
České hlavičky 2021
Náš žák oktávy Martin Kaleta získal ocenění nadace České hlavičky 2021 v kategorii Sanitas. Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka. Záznam ze slavnostního předání ocenění bude vysílán na ČT2 v sobotu 6. listopadu v 17.30. Srdečně gratulujeme! (klikněte na "více...")
Umístění Naše úspěchy / Ocenění
Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady
Dne 9. 11. 2021 proběhnou doplňující volby dvou členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Další informace po kliknutí na "více..."
Umístění Aktuality
Veletrh vzdělávání v Hodoníně
Ve dnech 20. – 21. října 2021 se konal v Domě kultury v Hodoníně Veletrh vzdělávání. Budoucím studentům se zde prezentovalo 51 středních škol, které podávaly informace o studiu v nejbližším regionu. Naše škola měla nejen lákat další zájemce o vzdělání, ale měla se i ujmout slavnostního zahájení celé akce. Školní cimbálová muzika se sborem v krojích pod vedením pana učitele Pavluše se tohoto úkolu mile zhostila a sklidila velký obdiv. Těšíme se tedy na nové studenty!
Umístění Aktivity / Prezentace gymnázia na veřejnosti
Adaptační kurz pro 1. ročník
Začátek studia na PGS byl pro 1. ročník odstartován tradičně adaptačním kurzem v Rekreačním středisku na Vápenkách. Kurz proběhl ve dnech 29. 9. – 30. 9. I když počasí první den příliš nepřálo aktivitám venku, druhý den byl příjemnější. Kurz byl doslova nabitý aktivitami na seznámení studentů a vzájemné poznání. Začleněny byly jak sportovní, tak i komunikační aktivity. Krátká procházka na závěr kurzu ukázala studentů krásné prostředí Vápenek a okolí.
Umístění Aktivity / Adaptační a preventivní kurzy
Gymnaziální výtvarná akademie - GyVA
Gymnaziální výtvarná akademie je výtvarný kurz, který je určen pro studenty naší školy. Kurz bude probíhat od října 2021 do června 2022 pod vedením Mgr. Ondřeje Mikla, každou středu od 13:30 do 15:10 v učebně EVv.
Umístění Aktuality
Gymnaziální výtvarná akademie - GyVA
Gymnaziální výtvarná akademie je výtvarný kurz, který je určen pro studenty naší školy. Kurz bude probíhat od října 2021 do června 2022 pod vedením Mgr. Ondřeje Mikla, každou středu od 13:30 do 15:10 v učebně EVv.
Umístění Aktivity / Gymnaziální výtvarná akademie
Spolupráce se školou v Polsku
Naše škola pokračuje ve spolupráci se základní školou v Polsku. Studenti nižšího stupně gymnázia již v minulém školním roce navázali kontakt prostřednictvím psaní dopisů. Nejen že našli nové kamarády, ale upevňují si také své jazykové komunikační schopnosti, a to písemnou formou. V této aktivitě budeme pokračovat, protože se nám jeví jako přínosná, a zapojíme do ní i další zájemce.
Umístění Aktivity / Mezinárodní výměnné pobyty
Evropský den jazyků
V pondělí 27. 9. jsme si se studenty připomněli 20. Evropský den jazyků. Vyučující cizích jazyků si připravili do hodin zajímavé aktivity, např. kvízy, soutěže, jazykolamy, videa, a snažili se tak o zpestření výuky. Věříme, že se žákům tento den líbil a že se vyučujícím podařilo motivovat je k dalšímu učení cizích jazyků.
Umístění Aktuality