Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

Dne 9. 11. 2021 proběhnou doplňující volby dvou členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Další informace po kliknutí na "více..."

Více...

Veletrh vzdělávání v Hodoníně

Veletrh vzdělávání v Hodoníně

Ve dnech 20. – 21. října 2021 se konal v Domě kultury v Hodoníně Veletrh vzdělávání. Budoucím studentům se zde prezentovalo 51 středních škol, které podávaly informace o studiu v nejbližším regionu. Naše škola měla nejen lákat další zájemce o vzdělání, ale měla se i ujmout slavnostního zahájení celé akce. Školní cimbálová muzika se sborem v krojích pod vedením pana učitele Pavluše se tohoto úkolu mile zhostila a sklidila velký obdiv. Těšíme se tedy na nové studenty!

Více...

Adaptační kurz pro 1. ročník

Adaptační kurz pro 1. ročník

Začátek studia na PGS byl pro 1. ročník odstartován tradičně adaptačním kurzem v Rekreačním středisku na Vápenkách. Kurz proběhl ve dnech 29. 9. – 30. 9. I když počasí první den příliš nepřálo aktivitám venku, druhý den byl příjemnější. Kurz byl doslova nabitý aktivitami na seznámení studentů a vzájemné poznání. Začleněny byly jak sportovní, tak i komunikační aktivity. Krátká procházka na závěr kurzu ukázala studentů krásné prostředí Vápenek a okolí.

Více...

Gymnaziální výtvarná akademie - GyVA

Gymnaziální výtvarná akademie - GyVA

Gymnaziální výtvarná akademie je výtvarný kurz, který je určen pro studenty naší školy. Kurz bude probíhat od října 2021 do června 2022 pod vedením Mgr. Ondřeje Mikla, každou středu od 13:30 do 15:10 v učebně EVv.

Více...

Spolupráce se školou v Polsku

Spolupráce se školou v Polsku

Naše škola pokračuje ve spolupráci se základní školou v Polsku. Studenti nižšího stupně gymnázia již v minulém školním roce navázali kontakt prostřednictvím psaní dopisů. Nejen že našli nové kamarády, ale upevňují si také své jazykové komunikační schopnosti, a to písemnou formou. V této aktivitě budeme pokračovat, protože se nám jeví jako přínosná, a zapojíme do ní i další zájemce.

Více...

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

V pondělí 27. 9. jsme si se studenty připomněli 20. Evropský den jazyků. Vyučující cizích jazyků si připravili do hodin zajímavé aktivity, např. kvízy, soutěže, jazykolamy, videa, a snažili se tak o zpestření výuky. Věříme, že se žákům tento den líbil a že se vyučujícím podařilo motivovat je k dalšímu učení cizích jazyků.

Více...

Exkurze oktávy do Prahy

Exkurze oktávy do Prahy

Dny od 20. do 22. září 2021 netrávila letošní oktáva v lavicích, ale na třídenní exkurzi v našem hlavním městě v Praze. V pondělí v sedm hodin ráno jsme vyrazili Slováckým expresem do našeho cíle. První den byla na programu komentovaná prohlídka Stavovského divadla a významných památek na Starém Městě...

Více...

Další...

Akce dokumentů