Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Koledování cimbálové muziky

Koledování cimbálové muziky

V pondělí 20.12.2021 se naše cimbálová muzika vydala koledovat po škole. Muzikanti navštívili všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia, ve kterých zazpívali koledy a vinšovali pěkné svátky. Všichni si je také mohli poslechnout i ve školní jídelně během oběda, při kterém nám zahráli a zazpívali nejen koledy. Celá škola se radovala z vánoční atmosféry a my doufáme, že se tato tradice uchová i pro příští roky.

Více...

Vánoční tvůrčí dílny

Vánoční tvůrčí dílny

Ve dnech 13. - 17. 12 se na naší škole konaly Vánoční tvůrčí dílny. Výrobky je možné zakoupit od pondělí 20.12. do středy 22.12. Členové Ekotýmu navštíví jednotlivé třídy. Výtěžek podpoří dobrou věc. Kontakt: Mgr. Janoušková a Mgr. Mikl.

Více...

Oznámení o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně

Oznámení o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně

Z důvodu růstu nákladů spojených s nákupem potravin v letošním roce jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny, a to od 1.1.2022. Chceme i nadále žákům zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb. Další informace po kliknutí na "více..."

Více...

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

V pondělí 6. 12. se konalo školní kolo olympiády v AJ, která zahrnovala 2 části – poslech a ústní část, ve které jsme prověřovali komunikační dovednosti soutěžících. Ve třech kategoriích soutěžilo 29 studentů. V kategorii I.B (prima a sekunda) se umístil na prvním místě Richard Svoboda, na druhém místě Marta Orlová a na třetím místě Marianna Břízová. Všichni tito žáci reprezentovali třídu sekundu. V kategorii II.B (tercie a kvarta) zvítězil Jakub Křenek z tercie. Následovaly Beata Stoláriková a Nikol Janečková, které se dělily o druhé místo. Třetí v této kategorii skončila Julie Pávková z kvarty. V kategorii III.A zvítězil Lukáš Londin ze sexty. Druhé místo získal Jiří Piškula ze sexty a o třetí místo se rozdělili dva žáci – Jakub Chudíček ze sexty a Lenka Karásková z 2.A. Gratulujeme výhercům! Jsme rádi, že je o tuto soutěž stále velký zájem a děkujeme všem účastníkům za přípravu na ni.

Více...

Jak postupovat při podezření na COVID-19

Jak postupovat při podezření na COVID-19

Žádáme rodiče a žáky gymnázia, aby se seznámili s pokyny ředitelky v souvislosti s epidemií COVID-19 a řídili se jimi. Věříme, že vzájemnou ohleduplností a pochopením se tato složitá situace dá zvládnout.

Více...

Školní pěvecký sbor

Školní pěvecký sbor

Oznamujeme, že od listopadu 2021 začíná na naší škole opět fungovat školní sbor. Sbor je určen primárně pro žáky tercie - septimy a studenty 1.- 3. ročníku. Zkoušky budou probíhat každou středu během konzultační hodiny (13:30) pod vedením MgA. Františka Pavluše v aule školy. Těšíme se na vás!

Více...

České hlavičky 2021

České hlavičky 2021

Náš žák oktávy Martin Kaleta získal ocenění nadace České hlavičky 2021 v kategorii Sanitas. Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka. Záznam ze slavnostního předání ocenění bude vysílán na ČT2 v sobotu 6. listopadu v 17.30. Srdečně gratulujeme! (klikněte na "více...")

Více...

Další...

Akce dokumentů