Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Maturita 2022

Maturita 2022

Ve středu 25. 5. v aule proběhlo slavnostní předání maturitního vysvědčení žákům oktávy a 4.A. Maturanti tak oficiálně ukončili své studium na gymnáziu. Hodně štěstí na další cestě.

Více...

DofE - prezentace programu pro další zájemce

DofE - prezentace programu pro další zájemce

V úterý 24. května proběhla prezentace programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), který naše škola poskytuje. Besedy se zúčastnili žáci tercie, kvarty a 1.A. Program představila koordinátorka programu pro Moravu a vlastní zkušenost popsala ambasadorka Niki, absolventka bronzové a stříbrné úrovně, která se právě chystá na zlatou expedici do Portugalska. Snažili jsme se nalákat další zájemce z řad našich studentů, pro které by mohlo být plnění programu významnou pomocí při přípravě na budoucnost a zároveň zpestřením středoškolského života. V minulosti na naší škole absolvovaly program desítky žáků, snad se najdou nadšenci i mezi návštěvníky besedy.

Více...

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Ve středu 11. května se konal další ročník celonárodní sbírky Ligy proti rakovině, jejíž výtěžek je věnován na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů a na podporu onkologického výzkumu. Bylo prodáno celkem 350 kvítků a vybráno 11 086 ,- Kč, které byly odeslány na účet Ligy proti rakovině. Všem dobrovolníkům a dárcům děkujeme za podporu, spolupráci a peněžité dary!

Více...

Významné ocenění pro našeho studenta Martina Kaletu!

Významné ocenění pro našeho studenta Martina Kaletu!

V pondělí 16. května 2022 převzal na půdě Karlovy univerzity v Praze letošní maturant Martin Kaleta z oktávy Cenu Učené společnosti České republiky, která se uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu. Martin získal toto ocenění v kategorii „středoškolský student“ za studii Subarachnoidální krvácení a změny permeability hematoencefalické bariéry při zánětlivé reakci. Blahopřejeme. https://www.learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/medaile-a-ceny-ucene-spolecnosti-ceske-republiky-2022.html

Více...

SOČ 2022

SOČ 2022

Středoškolská odborná činnost je příležitost pro mladé nadané studenty, jak se dozvědět více o jakémkoliv předmětu vědeckého bádání, matematickém, informatickém, přírodovědném i humanitním. Je to příležitost přičichnout k práci v laboratoři, v terénu či se zajímavými lidmi, knihami a jinými zdroji informací. SOČka naučí studenty sepsat odbornou práci, přednést autoreferát a obhájit výsledky svého výzkumu. SOČka je může posunout blíže k vysněné vysoké škole. SOČka má na naší škole tradici a dosahujeme v ní každým rokem velmi dobrých výsledků...

Více...

Den Země

Den Země

Den Země Do letošních oslav Dne Země (22. dubna) se poprvé zapojila celá škola. Mladší ročníky gymnázia (prima, sekunda a tercie) se zúčastnily Ekohrátek, které připravila kvarta. Žáci vytvořili týmy a na stanovištích plnili zajímavé úkoly nejen s ekologickou tematikou. Nejlepší týmy z každé třídy získaly sladkou odměněnu. Starší ročníky se zapojily do úklidových prací v rámci celostátní akce: Ukliďme Česko. Některé třídy provedly očistu vnitřních i vnějších prostor školy, další pomohly technickým službám města s úklidem odpadků v okolí Baťova kanálu nebo NÚLK s pracemi ve skanzenu a na stadionu Bludník v zámeckém parku (viz fotografie). Všem zúčastněným a organizátorům patří velký obdiv a poděkování za dobře odvedenou práci!

Více...

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ VÝMĚNA CELJE – STRÁŽNICE

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ VÝMĚNA CELJE – STRÁŽNICE

Od úterý 19. dubna do soboty 22. dubna 2022 se 22 studentů naší školy věnovalo 22 stejně starým studentům, kteří k nám přijeli ze slovinského Celje, velkého města s bohatou kulturou a historií. I škola, na které studují, je velká a zahrnuje nejrůznější středoškolské obory. Naši partneři studují na gymnáziu, které se podle místa, které je sopečného původu, jmenuje Gimnazija Lava. Komunikačním jazykem našeho výměnného programu je angličtina...

Více...

Další...

Akce dokumentů