Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Přijímací řízení - VÝSLEDKY

Přijímací řízení - VÝSLEDKY

Zveřejněné výsledkové listiny obsahují evid. čísla pouze přijatých uchazečů - klikněte na "více...".

Více...

Přijímací řízení 2021 (17. 5.) - REZERVACE TERMÍNU

Přijímací řízení 2021 (17. 5.) - REZERVACE TERMÍNU

Upozorňujeme rodiče uchazečů na odeslání e-mailu (č. 5): POZVÁNKA K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ - REZERVACE TERMÍNU. Tento e-mail byl odeslán: rodičům uchazečů o 4leté gymnázium - 17. 5., 14:06; rodičům uchazečů o 8leté gymnázium - 17. 5., 14:13. Zkontrolujte prosím SPAM!

Více...

Přijímací řízení 2021 - náhradní termín

Přijímací řízení 2021 - náhradní termín

MŠMT vydalo opatření, podle kterého může uchazeč o čtyřleté studium požádat o náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do 14. 5. 2021 a může také vzít zpět zápisový lístek. Podrobnější informace na "více...".

Více...

Důležité informace pro zákonné zástupce

Důležité informace pro zákonné zástupce

Žádáme zákonné zástupce, aby se seznámili s informacemi souvisejícími s návratem žáků k prezenční výuce od 10. 5. 2021. Klikněte na "více..."

Více...

Informace k výuce od 10. 5. 2021

Informace k výuce od 10. 5. 2021

Informujeme žáky a rodiče o obnovení prezenční výuky od pondělí 10. 5. 2021 následujícím způsobem: žáci třídy primy a sekundy budou vyučováni prezenčním způsobem v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021. V týdnu od 17. do 21. 5. budou ve škole žáci tercie a kvarty. Pro kompletní pokyny ředitelky gymnázia k výuce od 10. 5. klikněte na "více...".

Více...

Matematické soutěže on-line

Matematické soutěže on-line

I v této nelehké době proběhly distanční formou matematické soutěže: Matematické olympiáda (31. 3.) a Matematický klokan (19. 3.). Výborně školu v těchto soutěžích reprezentovali studenti nižšího gymnázia – primy a sekundy...

Více...

Přijímací řízení 2021 - testování na COVID-19 (21. 4.)

Přijímací řízení 2021 - testování na COVID-19 (21. 4.)

Vedení školy upozorňuje: uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který není starší než 7 dnů (např. nejdříve v úterý 27. 4. pro termíny 3. a 4. 5.). Testování provede a potvrzení vydá příslušná ZŠ, ve které se uchazeč vzdělává. Další informace po kliknutí na "více...".

Více...

Další...

Akce dokumentů