Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

SOČ 2022

SOČ 2022

Středoškolská odborná činnost je příležitost pro mladé nadané studenty, jak se dozvědět více o jakémkoliv předmětu vědeckého bádání, matematickém, informatickém, přírodovědném i humanitním. Je to příležitost přičichnout k práci v laboratoři, v terénu či se zajímavými lidmi, knihami a jinými zdroji informací. SOČka naučí studenty sepsat odbornou práci, přednést autoreferát a obhájit výsledky svého výzkumu. SOČka je může posunout blíže k vysněné vysoké škole. SOČka má na naší škole tradici a dosahujeme v ní každým rokem velmi dobrých výsledků...

Více...

Den Země

Den Země

Den Země Do letošních oslav Dne Země (22. dubna) se poprvé zapojila celá škola. Mladší ročníky gymnázia (prima, sekunda a tercie) se zúčastnily Ekohrátek, které připravila kvarta. Žáci vytvořili týmy a na stanovištích plnili zajímavé úkoly nejen s ekologickou tematikou. Nejlepší týmy z každé třídy získaly sladkou odměněnu. Starší ročníky se zapojily do úklidových prací v rámci celostátní akce: Ukliďme Česko. Některé třídy provedly očistu vnitřních i vnějších prostor školy, další pomohly technickým službám města s úklidem odpadků v okolí Baťova kanálu nebo NÚLK s pracemi ve skanzenu a na stadionu Bludník v zámeckém parku (viz fotografie). Všem zúčastněným a organizátorům patří velký obdiv a poděkování za dobře odvedenou práci!

Více...

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ VÝMĚNA CELJE – STRÁŽNICE

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ VÝMĚNA CELJE – STRÁŽNICE

Od úterý 19. dubna do soboty 22. dubna 2022 se 22 studentů naší školy věnovalo 22 stejně starým studentům, kteří k nám přijeli ze slovinského Celje, velkého města s bohatou kulturou a historií. I škola, na které studují, je velká a zahrnuje nejrůznější středoškolské obory. Naši partneři studují na gymnáziu, které se podle místa, které je sopečného původu, jmenuje Gimnazija Lava. Komunikačním jazykem našeho výměnného programu je angličtina...

Více...

Bioskop Brno – vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity v Brně

Bioskop Brno – vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity v Brně

Naše škola se opět zapojila do projektu Bioskop. Studenti 2. ročníku se v úterý 26. 4. 2022 zúčastnili kurzu Krev – esence života. Kurz probíhal ve vědeckých laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu Bohunice. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informacích o krvi, nemocích krve a darování krve. Prakticky si vyzkoušeli křížovou zkoušku a základní diagnostiku z krevních nátěrů.

Více...

Fyzikálně-technická exkurze na Ostravsko

Fyzikálně-technická exkurze na Ostravsko

V úterý a středu absolvovala naše třída 2.A dvoudenní exkurzi po Ostravsku. První zastávkou byl pivovar Radegast v Nošovicích. Prohlídka, seznámení s historií vzniku pivovaru, nakonec i s výrobou a lahvováním piva. Jediným zklamáním byla ochutnávka, kterou jsme si bohužel nemohli dopřát. Co nás však opravdu zaujalo, bylo naučné centrum Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích zahrnující vynálezy, zajímavosti, přírodní vědy a především techniku. Návštěvu ve Velkém světě zakončilo zajímavé 3D kino o Pacifiku. Po náročném dnu a návštěvě Fóra Nová Karolina jsme si odpočinuli a druhý den jsme opět vyrazili plní energie. Tentokrát jsme zamířili do planetária v Ostravě na prohlídku expozice a výukový program s názvem "Bohové a hvězdy starých Mayů". Celá exkurze končila příjemnou prohlídkou MARLENKY ve Frýdku-Místku a ochutnávkou jejich lákavých produktů, které jsme mohli zakoupit. Znavení, ale obohaceni novými zážitky i znalostmi jsme se vraceli domů s úsměvy na tváři. Veronika Machalová.

Více...

Krajské kolo Matematické olympiády

Krajské kolo Matematické olympiády

Krajským kolem pokračovala matematická olympiáda kategorie Z9. To se konalo na Gymnáziu Vídeňská v Brně. Připomeňme, že z účastníků okresního kola, které se konalo on-line formou na naší škole už během ledna, do něj postoupili dva kvartáni – Tomáš Hebauer a Matouš Rybecký. Oba mladí matematikové důstojně a hlavně s úspěchem reprezentovali naši školu a stali se úspěšnými řešiteli tohoto soutěžního matematického klání. K jejich zdárné účasti a k proniknutí mezi matematickou elitu Jihomoravského kraje ve své kategorii jim určitě blahopřejeme a patří jim také dík za vzornou reprezentaci školy.

Více...

Úspěšní matematikové na nižším gymnáziu

Úspěšní matematikové na nižším gymnáziu

Těsně před Velikonocemi byly uvolněny výsledky Matematické olympiády, která proběhla v Hodoníně v kategoriích Z6, Z7, Z8. Z našeho gymnázia jsme měli zastoupení ve všech kategoriích. V kategorii Z6 se soutěže zúčastnila žákyně primy Jolana Bezděková, která v dané kategorii obsadila 3. místo a stala se úspěšnou řešitelkou. Kategorii Z7 barvy naší školy hájil sekundán Jakub Sedlák. Nejúspěšnější kategorií se pro naše gymnázium stala kategorie Z8, kde jsme z celkového počtu 6 úspěšných řešitelů v okrese Hodonín získali 3. A kdo jsou tito úspěšní počtáři? Jsou to tito žáci z tercie: Markéta Tobolová, která skončila na 2. místě, Věra Dobešová, která obsadila 3. místo a Ondřej Piškula, který obsadil 4.pořadí. Všem šesti mladým matematikům gratulujeme k jejich výkonům a patří jim též poděkování za reprezentaci naší školy.

Více...

Další...

Akce dokumentů